IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Pereira, Fernando
ORCID
Thesaurustermen: Hydraulica; Hydrologie; Risico; Statistiek; Waterbeheer; Waterbeleid; Waterkwaliteit; Waterkwantiteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer, meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
 • 1D-2D modellering Ijzer, meer
 • Controle dijkhoogtes Maas voor T10000, meer
 • Impact nieuwe sluis Terneuzen op waterbeheer en zoutintrusie, meer
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • Modellering van waterbeschikbaarheid en allocaties, meer
 • ROR kaarten kust 2019, meer
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer
 • Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, meer
A1 publicaties (3) [show]
Boek [show]
Boek hoofdstukken (3) [show]
Thesis [show]
Rapporten (35) [show]
Thesis (co-)promotor [show]
Thesis begeleider [show]