IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. Brion, Natacha
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  Functie: Post-doc
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-629 27 16
  Fax: +32-0(2)-629 32 74
  E-mail:

  Link anchweb.vub.ac.be/members/natacha/cv.html
 
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria, meer
 • Cluster Eutrophication, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Een 'multi-proxy' benadering voor de studie van biogeochemische cycli van koolstof en stikstof in tropische en gematigde estuaria, meer
 • Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Studie van de belangrijkste processen in de stikstof cyclus van eutrofe marine systemen. Case studie : het Belgisch continentaal plat van de Noordzee, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • OMES: Monitoring van de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
A1 publicaties (34) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boekhoofdstukken (4) [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (4) [show]
Thesis begeleider [show]