IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=89
www.ilvo.vlaanderen.be/Default.aspx?alias=www.ilvo.vlaanderen.be/memo

Originele titel: De impact van de invasieve kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Noordzee
Periode: Januari 2011 tot December 2014
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer

Abstract
Hoewel het Belgische deel van de Noordzee (BDNZ) een zeer goed bestudeerd ecosysteem is, blijkt de kennis van de kwallen, en kamkwallen in het bijzonder, weinig gedocumenteerd. Zoöplanktononderzoek in het BDNZ wees op hoge densiteiten aan verschillende soorten kamkwallen bij hoge zomer en herfst zeewatertemperaturen. Recent werd aangetoond dat deze ‘primitieve’ ongewervelden het voedselweb in de zee drastisch kunnen veranderen en overnemen.

Eén van de meest gevreesde invasieve soorten ter wereld is de Amerikaanse kamkwal, Mnemiopsis leidyi, die massale ecologische en economische schade heeft aangericht in de Zwarte Zee. In 2007 is deze soort ook in het Belgische Deel van de Noordzee aangetroffen.

Om de impact van M. leidyi op verschillende menselijke activiteiten (visserij, energieleveranciers en toerisme) te onderzoeken, zal de ruimtelijke en temporele spreiding en de rol van M. leidyi in het voedselweb van het BDNZ en het Westerschelde estuarium worden bepaald. Een Standaard Operationeel Protocol (SOP) voor het bemonsteren, bewaren en fixeren van deze fragiele organismen voor verschillende analysedoeleinden, zal verder worden ontwikkeld.

Mnemiopsis leidyi heeft een weinig selectief dieet dat vooral bestaat uit zoöplankton, waaronder viseieren en -larven en vormt zo een potentiële competitor en predator van zoöplanktivore vissen. De positie van M. leidyi in het voedselweb zal worden bepaald met behulp van stabiele isotopen en vetzuuranalyses en door gebruik te maken van een genetische probe om M. leidyi te identificeren op grote schaal (Noordzee & Noord-Atlantische oceaan).
Uiteindelijk zal op basis van deze gegevens informatie worden aangeleverd voor het formuleren van nationaal en internatinoaal beleidsgerichte adviezen ten behoeve van verschillende sectoren waaronder de visserij, de energiesector en het toerisme.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten