IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=200
www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs

Acroniem: PERSUADE
Periode: Januari 2018 tot April 2020
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (3)  Top | Publicatie 

Abstract
PERSUADE zal nagaan hoe de installatie van windmolenparken, via de gekoppelde veranderingen in biodiversiteit (kolonisatie door fouling fauna, veranderingen in bodembewonende gemeenschappen) de lokale stikstofcyclus gaat beïnvloeden. Daarnaast zal worden nagegaan wat het effect is van klimaatsverandering, al dan niet gecombineerd met de introductie van aquacultuur, op het functioneren van kustecosystemen.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Voet, H.E.E.; Van Colen, C.; Vanaverbeke, J. (2022). Climate change effects on the ecophysiology and ecological functioning of an offshore wind farm artificial hard substrate community. Sci. Total Environ. 810: 152194. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152194, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie