IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Volckaert, Filip
ORCID
Thesaurustermen: Aquacultuur; Biologische oceanografie; Conservation genetics; Environmental genomics; Ichtyologie
Taxonomische term: Pisces [WoRMS]
 
  KU Leuven; Departement Biologie; Ecology, Evolution and Biodiversity Conservation Section; Laboratorium voor Biodiversiteit en Evolutionaire Genomica (LBEG), meer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)16-32 39 72
  Fax: +32-(0)16-32 45 75
  E-mail:
Filip Volckaert
 • , meer
 • AquaGen - Genetic Assignment of Farmed Cod and Sole for Traceability, Biosafety and Environmental Impact Assessment, meer
 • Belgian Polar Research Cluster, meer
 • Characterisation, utilisation and maintenance of biological diversity for the diversification and sustainability of catfish culture in South-East Asia, meer
 • Chromosome and gene manipulation is the African Catfish, Clarias gariepinus. , meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Connectiviteit en demografische stabiliteit van Noordzee tong populaties, meer
 • De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis, meer
 • Development and use of DNA probes to (a) select genetically improved sea bream and sea bass for aquaculture and (b) assist genetic research im African catfish, meer
 • Dispersal of Dover sole in a perspective of metapopulation structure, meer
 • Ecologische genetica: patronen en processen van genetische variatie in natuurlijke populaties, meer
 • Ecology of the Mediterranean seabass: Life-cycle and migration patterns in coastal lagoons, meer
 • Ecosystem Responses to global change: a multiscale approach in the Southern Ocean, meer
 • Fisheries-induced Evolution, meer
 • Fylogeografie van een Holarctische kabeljauwachtige, de kwabaal Lota lota L., op basis van genetische merkers, meer
 • Gastheer-parasiet interacties tussen Gasterosteus aculeatus (Teleostei) en Gyrodactylus spp. (Monogenea, Platyhelmintes) in een micro-evolutionair perspectief, meer
 • Gecombineerde genetische en functionele genomische benaderingen voor mer ker ondersteunde selectie van stress en ziekteresistentie in vis en schaaldieren, meer
 • Genetic Biodiversity, meer
 • Genomics of nutrition to improve by selective breeding the use of alternative feed in marine farmed fish, meer
 • Genomische variatie in de zeebaars: van SNP ontdekking in ESTs tot een genoomscan, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Inschatting van de reproductiecapaciteit van Europese paling, meer
 • Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Macro- en micro-evolutie van de mariene kieuwparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Plathyhelmintes), meer
 • Mariene comparatieve en omgevingsgenomica: populatiedynamische en adaptieve genetische veranderingen in geëxploiteerde visstocks, meer
 • Mariene comparatieve en omgevingsgenomica: populatiedynamische en adaptieve genetische veranderingen in geëxploiteerde visstocks, meer
 • Marine genomics Europe Network - Implementation of high-throughput genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of marine organisms, meer
 • Metapopulaties van mariene vissen: een modelstudie van de zandgrondel Pomatoschistus minutus op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Metapopulatiestructuur en dynamiek van estuariene vispopulaties, meer
 • Microspeciatie van mariene grondels, meer
 • OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster, meer
 • Ontwikkeling van DNA probes om het genetisch geslacht van gekweekte vissoorten te bepalen, meer
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, meer
 • Opvolging van de larvale retentie en populatie connectiviteit van zeetong in de Noordzee aan de hand van natuurlijke en genetische merkers, meer
 • Opvolging visbestand Beneden-Zeeschelde (Doel), meer
 • Organisatie van de workshop 'State-of-the-art on the evolution of marine pelagic organisms of the Southern Ocean', meer
 • PADI-project : 'Pelagic antarctic diversity', meer
 • Polluenten in paling. Actuele verspreiding van de zwemblaasparasiet Anguillicola in Vlaanderen, meer
 • Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling, meer
 • Populatiegenetica van de Europese paling (Anguilla anguilla), meer
 • Populatiegenetische structuur van de parasietenfauna van de grondels van het Belgisch continentaal plat, meer
 • Population genetic research on some rare and endangered fish species of the Flemish region, meer
 • Population genetics of the migratory catfishes of the genus Pangasius in the Mekong river, meer
 • Project Hica: Kaapse Zeepaardjes Hica capensis, meer
 • Ruimtelijke en temporele genetische structuur van Europese paling (Anguilla anguilla L.) aan de hand van microsatelliet DNA en allozymatische merkers, meer
 • Status, controle en rol van de pelagische diversiteit van de Zuidelijke Oceaan, meer
 • Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • Studie van de ichthyoplankton gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Support of a marine component during the Symposium 'Ecological genetics' on 5-7 February 2003 in Leuven, meer
 • Sustainable approaches to integrated management of aquatic resources in Southern Africa, meer
 • The structure of fish populations and traceability of fish and fish products, meer
 • The threespine stickleback as a model for postglacial speciation, adaptation and developmental stability, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Understanding connectivity patterns in marine fishes for sustainable management, meer
 • Vergelijkend onderzoek naar de genetische connectiviteit tussen Tarbot en Griet populaties in de Europese wateren. Een bijdrage tot duurzaam beheer., meer
 • Vicariantie en soortvorming: monogenea parasieten en beenvissen als modelsysteem voor co-evolutie, meer
 • Werktuigen voor de genetische verbetering van zeebaars. Constructie en eerste toepassing van een halfdense koppelings- en synteniekaart, meer
 • ME-4a Biomonitoring van visbestand uit koelwater opname te Doel, meer
 • Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde (sinds 2001), meer
 • Populatiestructuur en dispersiedynamiek van in Belgische Wateren Pomatoschistus minutus: 2006-2010 - Westbanks, meer
 • Populatiestructuur en verspreiding in de Noordzee van Pomatoschistus grondels, meer
 • populatiestructuure en dispersie dynamiek van Solea solea in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer
 • Temporele en ruimtelijke patronen van vissen en kreeftachtigen in de Zeeschelde (1997), meer
 • Temporele patronen van vissen en kreeftachtigen in de Beneden-Zeeschelde t.h.v. Doel (1995), meer
 • TROPHOS Microsatelliet gegevens van Solea solea (Tong) op het Belgisch Continentaal Plat, meer
A1 publicaties (156) [show]
Peer reviewed publicaties (9) [show]
Boekhoofdstukken (45) [show]
Thesissen (3) [show]
Abstracts (55) [show]
Rapporten (15) [show]
Overige publicaties (18) [show]
Thesis (co-)promotor (27) [show]
Thesis begeleider [show]