IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Bastiaensen, Ellen
Thesaurustermen: Sedimentanalyse; Waterbeheer; Waterkwaliteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Laborant
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
 
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, meer
 • Habitatmapping Zeeschelde, meer
 • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, meer
 • Interregproject POLDER2C's, meer
 • Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, meer
 • Mud consolidation tests, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, meer
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
Rapporten (5) [show]