IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dhr. Francken, Frederic (Fritz)
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Dataverwerking en modellering van ecosystemen (ECODAM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 10
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 10
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
 
 • Bepaling van de sedimenttypes en opstelling van een lithologische kaart van de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Lithologische en granulometrische bodemkaart van de Zeeschelde, meer
 • Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer
A1 publicaties (8) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (28) [show]
Abstracts (25) [show]
Rapporten (78) [show]
Overige publicaties (16) [show]