IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Vanreusel, Ann
ORCID

Prof, Dr. Ann Vanreusel is head of the research group Marine Biology of Ghent University (Belgium) . Since her phD (1984-1989) and post doc research (from 1990) , she became an expert in benthos research with a focus on meiofauna (nematodes) . Ann Vanreusel, since 2000 part of the academic staff (professor) , has focused her most recent research on the ecology of extreme marine environments including abyssal ecosystems including poly-metallic nodule areas, submarine canyons, cold water corals, cold seeps, polar deep-sea and Antarctic coastal systems.

Thesaurustermen: Benthos; Diepzee; Klimaatverandering; Milieu-effect; polar ecology
Taxonomische term: Nematoda [WoRMS]
 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Professor / Head of Research Group
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 21
  Fax: +32-(0)9-264 85 98
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Nemys eds., meer
 • Functie: Chief taxonomic editor
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Chief taxonomic editor
Ann Vanreusel
 • A study of the free-living, marine nematodes from tropical and cold water coral structures, meer
 • Atlantic coral ecosystem study, meer
 • Belgian Polar Research Cluster, meer
 • Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctisch Zoobenthos (BIANZO): vergelijkende structuur, verspreiding en functie, meer
 • Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering, meer
 • BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna, meer
 • Biogeografie en Biodiversiteit van de Zee - BBSea Integratie van ecologische en evolutieve patronen en processen, meer
 • Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems, meer
 • De rol van voedingsstrategieën voor het bepalen van de structuur en biodiversiteit van diatomeeën- en copepodengemeenschappen., meer
 • Deep-sea & Extreme Environments, Patterns of Species and Ecosystem Time Series, meer
 • Diversity and biogeogrpahy of deep-sea nematodes in the ClarionClipperton Fracture Zone: a molecular approach, meer
 • Ecosystem Responses to global change: a multiscale approach in the Southern Ocean, meer
 • Een vergelijkende studie van de meio-epifauna geassocieerd met tropische en koudwater-koraalriffen, meer
 • Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's, meer
 • European Marine Biological Resource Centre, meer
 • Fatty acids at the basis of marine food webs: a baseline for sustainable use of marine food resources, meer
 • Genetic Biodiversity, meer
 • Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Impact of climate induced glacial melting on marone coastal systems in the Western Antarctic Peninsula region, meer
 • Impact van mangrove exploitatie op het bentisch ecosysteem en de bepaling van ecologische kwaliteitsobjectieven, meer
 • Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?, meer
 • Long-term of changes in benthic community in the Belgium Part of the North Sea., meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects, meer
 • Meiofauna van gereduceerde koude bronnen "cold seeps" : wat is hun functie, adaptatie en oorsprong?, meer
 • OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster, meer
 • Ocean Acidification: a Meiofaunal Perspective and Coping with, meer
 • Resilience and recovery of meiofaunal communities in different anthropologically induced disturbance scenarios, meer
 • Spatio-temporal variability in benthic-pelagic coupling and the role of macrobenthos, meer
 • Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse., meer
 • Taxonomy of free-living marine nematods (Invertebrata), meer
 • Temporele variatie in het meiobenthos langsheen een bathymetrisch transect ('Hausgarten', Arctica): impact van klimaatoscillaties, meer
 • The meiofauna paradox unravelled: relative importance of environmental and dispersal related processes in structuring nematode communities in the Southern Ocean, meer
 • The role of feeding strategies in shaping the structure and biodiversity of diatom and copepod communities, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Understanding causes and consequences of increased levels of biodiversity. A case study based on nematodes from different bathyal habitats under contrasting productivity regimes, meer
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera, meer
 • Data from the study: Combined, short-term exposure to reduced seawater pH and elevated temperature induces community shifts in an intertidal meiobenthic assemblage, meer
 • Ecologie van de vrijlevende mariene nematoden van de Voordelta (zuidelijke bocht van de Noordzee), meer
 • HERMIONE integrated database on chemosynthetic ecosystems, meer
 • Meiofauna of the Eastern Mediterranean collected during the Medeco 2007 Cruise and processed by Ugent, meer
 • Meiofauna of the Eastern Mediterranean collected during the MSM13 Cruise 2009 and processed by Ugent, meer
 • Meiofauna of the Håkon Mosby Mud Vulcano collected during the Arktis XIX/3b Cruise 2003 and processed by Ugent, meer
 • Nematoda of the Nordic Margin collected during the Vicking Cruise 2006 and processed by Ugent, meer
 • Nematode and pore-water geochemistry data from the Darwin MV collected during the JC10 Cruise 2007 and processed by Ugent, meer
 • Nematodes at two abyssal sites in the NE Atlantic, meer
 • Nematodes of the central Arctic Ocean, meer
 • Nemys: World Database of Nematodes, meer
 • RAMS: The Register of Antarctic Marine Species, meer
 • SCAR Biogeographic Atlas of the Southern Ocean - Antarctic free-living marine Nematodes - Data, meer
A1 publicaties (238) [show]
Peer reviewed publicaties (11) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (31) [show]
Thesis [show]
Abstracts (99) [show]
Rapporten (13) [show]
Overige publicaties (20) [show]
Thesis (co-)promotor (64) [show]