IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Heip, Carlo
ResearcherID
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Marine Microbiology and Biogeochemistry (MMB), meer
 • Functie: Algemeen Directeur
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
 • Functie: Departementshoofd
  Periode: Tot 2006
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Professor - Bioloog
 • A register of marine species in Europe to facilitate marine biodiversity research and management, meer
 • Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • ELectronic conference on MARine Biodiversity in Europe, meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in Europe, meer
 • Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria, meer
 • Ocean margin exchange I, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
 • Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • NSBS: Craeymeersh J., P. Kingston, E. Rachor, G. Duineveld, Carlo Heip, Edward Vanden Berghe, 1986: North Sea Benthos Survey., meer
 • Heip C. 1986: Nematodes from the NSBS. Netherlands Institute of Ecology, Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=849, meer
 • Heip C.H.R.; Herman R.; Bisschop G.; Govaere J.C.R.; Holvoet M.; Van Damme D.; Vanosmael C.; Willems K.R.; De Coninck L.A.P.; Marine Biology Section, Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2017): Summary on benthic studies of the Southern Bight of the North Sea and its adjacent continental estuaries (Western Scheldt and Eems-Dollard) between 1976 and 1978., meer
 • Heip C.H.R.; Willems K.; Van hauwermeiren G.; Sektie Mariene Biologie, Instituut voor Dierkunde. RUG: Belgium; (2017): Abundance, density and biomass of Copepoda Harpacticoida on brown algae of the genus Cystoseira sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982., meer
 • Jian L.; Heip C.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME). VUB: Belgium; Delta Institute for Hydrobiological Research: The Netherlands; (2017): Spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (October 1988)., meer
 • Makwaia E.S.; Hamerlynck O.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME). VUB; Marine Biology Section, Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991., meer
 • Sharma, J. Vincx, M. (1980). A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Soetaert K.; Heip C.H.R.; Vincx M.; Sektie Mariene Biologie, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren. RUG: Belgium; (2017): Deep-sea meiobenthos at Calvi (Corsica) sampled in September 1982., meer
 • Thielemans L.K.H.; Heip C.H.R.; Van Gansbeke D.; Marine Biology Section; Zoology Institute. State University of Gent: Belgium; (2017): A summary of benthic studies in the sluice dock of Ostend during 1976-1981., meer
 • Van Damme D.; Heip C.H.R., Herman R.; Vaeremans M.; Marine Biology Section; Zoology Institute. RUG: Belgium; (2015): Harpacticoid copepod community structure in the Western Scheldt and Ems-Dollard estuary in relation to pollution between 1976 and 1980., meer
 • Willems K.A.; Vanosmael C.; Claeys D.; Vincx M.; Heip C.H.R.; Marine Biology Section, Zoology Institute. RUG: Belgium; (2016): Macro-and meiobenthos of a sublittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea (5 September 1978)., meer
A1 publicaties (125) [show]
Peer reviewed publicaties (37) [show]
Boeken (37) [show]
Boekhoofdstukken (101) [show]
Thesissen (3) [show]
Abstracts (18) [show]
Rapporten (73) [show]
Overige publicaties (41) [show]
Thesis (co-)promotor (25) [show]