IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Monbaliu, Jaak
ORCID
  KU Leuven; Afdeling Hydraulica, meer
  Functie: Hoogleraar
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)16-32 16 61
  Fax: +32-(0)16-32 19 89
  E-mail:
JPG file
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Belgian Ocean Energy Assessment, meer
 • Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing, meer
 • Classification of intertidal sediments based on biophysical characteristics obtained by imaging spectorscopy., meer
 • Climate Resilient Coast, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation, meer
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, meer
 • Effect of Complex Wave Spectra on Sand Transport in Coastal Areas, meer
 • Extreme golven. Voorspelling en impact op mariene structuren, meer
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones, meer
 • Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Modelleren van intergetijdegebieden: strategie voor ruimtelijke variabiliteit bedoemsedimenten, meer
 • Modelling and assimilation for rofi environments. Limits of predictability, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave intercation with impermeable sea dikes, meer
 • Pre-operational Modelling in the seas of Europe, meer
 • Remote sensing for characterization of intertidal sediments and microphytobenthic algae, meer
 • Sea-State analysis for the likelihood of occurrence of abnormal waves, meer
 • Sediment transport door golven en stromingen, meer
 • Statistische en fysische aspecten van extreme golven in kustgebieden, meer
 • Suriname Coast Morphodynamic Model Development, meer
 • Suspended Sediments in Coastal Waters - PROBA-1, meer
 • Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • Verkennend onderzoek ter bepaling van golfklimaat, meer
 • Verkennend onderzoek voor de kwaliteitscontrole op voorspelde golfspectra - Splitsing en statistische analyse van golfsystemen als een mogelijke methodologie, meer
 • WEATHER-MIC, meer
 • Data from the study: Indications of dynamic effects on scaling relationships between channel sinuosity and vegetation patch size across a salt marsh platform, meer
 • Golfspectrum data Broersbank 2013-2016, meer
 • The COHERENS-SWAN coupled set for wave-current interaction study in the coastal area - code modifications. Internal report, meer
A1 publicaties (51) [show]
Peer reviewed publicaties (16) [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (71) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (26) [show]
Rapporten (62) [show]
Overige publicaties (20) [show]
Thesis (co-)promotor (20) [show]