IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Wartel, Stanislas
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  Functie: Professor
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Bepaling van de sedimenttypes en opstelling van een lithologische kaart van de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., meer
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS-KBIN); Flanders Hydraulics Research (WL); (2017): Lithologic and granulometric map of the soil of the Zeeschelde, meer
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS-KBIN); Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit - INBO; (2017): Monitoring dataset based on soil samples from the Zeeschelde (and Westerschelde), meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • Sedimentlading in het fluvatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer
A1 publicaties (14) [show]
Peer reviewed publicaties (11) [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (16) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (47) [show]
Overige publicaties (8) [show]
Thesis (co-)promotor (7) [show]