IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Wartel, Stanislas
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer
  Functie: Professor
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Bepaling van de sedimenttypes en opstelling van een lithologische kaart van de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Lithologische en granulometrische bodemkaart van de Zeeschelde, meer
 • Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer
 • Sedimentlading in het fluvatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde, meer
A1 publicaties (14) [show]
Peer reviewed publicaties (11) [show]
Boeken (5) [show]
Boek hoofdstukken (16) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (47) [show]
Overige publicaties (8) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (7) [show]