IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast
www.kustindicatoren.be

Originele titel: Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust
Periode: 2012 tot 2012
 Instituten | Datasets 

Instituten (2)  Top | Datasets 

Abstract
Om te weten wat de evoluties zijn aan de kust, moeten we bepaalde ontwikkelingen kunnen opvolgen, moeten we weten van welke beginpositie we starten en moeten we bovendien liefst weten waar het beleid wil uitkomen.
Er is nood aan een meetinstrument dat kan aangeven wat het succes is van kustbeheer, dat de complexe relatie die bestaat tussen een gezond kustecosysteem, menselijke activiteiten, socio-economische voorwaarden en beleidsbeslissingen eenvoudig voorstelt en dat het beleid kan ondersteunen.
Als antwoord op de vraag naar informatie kan een barometer opgesteld worden. Als die barometer ook nog eens de duurzame ontwikkeling in een streek opvolgt, dan hebben we een duurzaamheidsbarometer. Deze bestaat uit een set gegevens of zogenoemde indicatoren. Door een regelmatige evaluatie van de indicatoren kunnen we nagaan of een gebied evolueert in de richting van of net weg van duurzaamheid.
Het opstellen van een Kustbarometer was één van de prioriteiten van de partners van het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden. De overleggroep Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden stond in voor de opvolging van de studie.

Datasets (2)  Top | Instituten 
  • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; (2007) Coastal Barometer: Sustainability indicators for the Belgian Coast version 2007. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Data available www.vliz.be/projects/indicatoren, meer
  • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; (2012) Coastal Barometer: Sustainability indicators for the Belgian Coast version 2012. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Data available from www.kustindicatoren.be, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Datasets