IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Sustainable Coastal Development in Practise

Acroniem: SUSCOD
Periode: September 2009 tot Mei 2013
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Deltares, meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer
  • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, meer

Abstract
SUSCOD (Sustainable Coastal Development in Practice) brengt partners samen die verandering willen brengen in het ontbreken van een volledige implementatie van geïntegreerde ontwikkeling voor kustgebieden en hiervoor een tool willen ontwikkelen. Ze hebben allemaal een eroderende kustlijn en voelen zich geroepen pro-actief mee te werken omwille van veiligheidsredenen, maar ze delen ook de ambitie om terzelfdertijd een manier te zoeken die alle functies van het kustgebied benut. Het doel van SUSCOD is dan ook de implementatie van Geïntegreerd Kustbeheer naar een hoger niveau te brengen door (1) de ontwikkeling van een ondersteunende tool voor kustontwikkeling en door (2) deze tool te gebruiken en te testen in verschillende kustgebieden die bedreigd worden door de klimaatveranderingen. SUSCOD zal in het bijzonder focussen op de combinatie van kustverdediging en economie (recreatie en toerisme). Drijfveer is de vraag naar duurzame oplossingen en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer werd door de Vlaamse Overheid- MDK gevraagd om binnen het SUSCOD project trekker te zijn voor een werkpakket waarbij een analyse zal gebeuren mbt tot de stand van zaken van ICZM in de verschillende partnerregio’s; met focus op de case studies die ze zullen uitvoeren in SUSCOD.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten