IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
www.scheldemonitor.be/nl/monitoringsprogramma-moneos

Acroniem: MONEOS
Periode: Juli 2010
Status: Gestart
 Instituten | Projecten | Datasets 

Instituten (3)  Top | Projecten | Datasets 

Deelprojecten (2)  Top | Instituten | Datasets 
  • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
  • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Abstract
MONEOS werd zo uitgewerkt dat het enerzijds voldoet om aan de doelstellingen van diverse beleidskaders te beantwoorden, anderzijds dat het inzicht kan bieden in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen/maatregelen in het systeem. Het programma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen. In 2008 werd een eerste voorstel voor een Monitoringsprogramma uitgewerkt in Meire, P.; Maris, T. (2008). In deze nota worden de bestaande monitoringsactiviteiten en de diverse beleidskaders overlopen om uiteindelijk tot een gefundeerd voorstel te komen.
De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer. Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken

Datasets (7)  Top | Instituten | Projecten 
  • ScheldeMonitor Team; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (2018). ScheldeMonitor: a data portal with information, data and products on the Scheldt Estuary. Available from http://www.scheldemonitor.org. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer
  • MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
  • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
  • MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
  • MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
  • MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
  • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Projecten | Datasets