IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=224

Identifier financieringsorganisatie: S003719N (FWO contract id)
Acroniem: DISARM
Periode: Januari 2020 tot December 2023
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Analytische scheidings- en detectietechnieken; Ecotoxicologie; Geofysica niet elders geclassificeerd; Hydrogeologie; Macromoleculaire en materiaalchemie niet elders geclassificeerd; Mariene vervuiling; Microbiologie niet elders geclassificeerd; Milieumonitoring; Organische geochemie; PRINC_FUND - 7010 - FWO Onderzoeksproject; Remote sensing; Risk assessment; Sedimentologie
 Instituten | Publicatie | Dataset 

Instituten (9)  Top | Publicatie | Dataset 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), meer, partner
 • Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZS), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biotechnologie; Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET), meer, partner
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), meer, partner
 • Koninklijke Militaire School (RMA), meer, partner
 • Ghent University; Faculty of Bioscience Engineering; Department of Environment; Afdeling voor Hydrologie en waterbeheer, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), meer, partner

Abstract
De Paardenmarkt is een van de vele munitiestortplaatsen in onze oceanen. Voor de kust van Knokke Heist ligt ca. 35.000 ton chemische en conventionele munitie uit WO1 een paar meter onder de zeebodem begraven. De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende voor een betrouwbare inschatting met betrekking tot de staat van de munitiestortplaats. Het DISARM-project (2020-2023) heeft tot doel de kennislacunes aan te pakken, maar zal tevens een belangrijke stap verder gaan met de ontwikkeling van een geïntegreerde wetenschappelijke aanpak voor risicobeoordeling en beheer van chemische munitiestortplaatsen wereldwijd, met de Paardenmarkt munitiestortplaats als uitdagende case study. Een grondige kennis van de huidige staat van de stortplaats ligt aan de basis van het project. Nieuwe technologieën zullen worden ingezet om de exacte begravingsdiepte te bepalen, sedimentstalen dicht bij de munitie te nemen en de zoetwaterflux te bepalen.Chemische strijdmiddelen, explosieven en hun afbraakproducten worden geanalyseerd met nieuwe methoden, met lagere detectielimieten tot gevolg. De fysieke toestand van de munitie wordt geëvalueerd door middel van een innovatieve combinatie van experimentele analyses en geïntegreerde modellering van verschillende corrosieprocessen. Nieuwe in situ passive samplingtechnieken moeten meer inzicht geven in de tijd-en ruimtelijke verdeling van de munitiegerelateerde chemische verbindingen. Dit wordt gecomplementeerd met labo-testen m.b.t. bioaccumulatie en ecotoxiciteit van deze verbindingen.Dynamische modellering van de effecten op mens en milieu zal resulteren in een chemische risicoanalyse. Gespecialiseerde experimenten en modellen zullen het explosierisico van de chemische verbindingen in de munitie evalueren. Ook de mogelijke afbraak van toxische chemische strijdmiddelen door microbiële gemeenschappen zal worden onderzocht. Tenslotte zullen nieuwe technologieën voor monitoring en beheer worden geëvalueerd samen met belangrijke spelers in het veld.

Dataset  Top | Instituten | Publicatie 
 • Paepen, M.; Hermans, T.; Department of Geology. Ghent University: Belgium; (2023): Freshwater flux assessment. Marine Data Archive., meer

Publicatie  Top | Instituten | Dataset 
 • De Baere, K.; Van Haelst, S.; Chaves, I.; Luyckx, D.; Van Den Bergh, K.; Verbeken, K.; De Meyer, E.; Verhasselt, K.; Meskens, R.; Potters, G.; Melchers, R. (2021). The influence of concretion on the long-term corrosion rate of steel shipwrecks in the Belgian North Sea. Corrosion engineering, science and technology 56(1): 71-80. https://dx.doi.org/10.1080/1478422x.2020.1807163, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Dataset