IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Milieutoxicologie (UGent-GhEnToxLab)
https://www.ugent.be/bw/asae/en/research/ghentoxlab.htm/environmentaltoxicology.htm
www.ecotox.ugent.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (UGent-ECOTOX), meer
Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (UGent), meer

Engelse naam: Environmental Toxicology
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie (UGent), meer

Adres:
Coupure links 653
Gebouw F
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 89 19
Fax: +32-(0)9-264 37 66
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (41)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Abstract:
Het laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab) van de Universiteit Gent werd opgericht eind jaren ’60 en was vroeger gekend onder de naam laboratorium voor Biologisch Onderzoek van Waterverontreiniging. Het onderzoek van het laboratorium richt zich zowel op fundamentele als toegepaste aspecten van aquatische toxicologie en ecologische risicobeoordelingen, mariene genetica, stress ecologie en oceanen en de menselijke gezondheid.

Huidige en vorige onderzoekstopics betreffen:
- De biobeschikbaarheid en effecten van metalen in zoetwater en mariene ecosystemen (sediment en water);
- Acclimatisatie (epigenetica), adaptatie en micro-evolutionaire gevolgen van stressoren op aquatische organismen (zowel antropogene contaminanten als global change-stressoren zoals toxische algen);
- De ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde (semi-)geautomatiseerde monitoring (bv. Videoplanktonrecorder) en moleculaire technieken (bv. eDNA en sequencing) voor het monitoren van mariene systemen (biodiversiteit) en het inschatten van stress en/of impact;
- De studie van de aanwezigheid en de ecologische effecten van bestaande en nieuwe chemische stoffen in het marien milieu (endocriene verstoorders, persistente stoffen, farmaceutische stoffen, etc.) door middel van onder meer nieuwe technieken zoals passieve samplers;
- Het voorkomen, de opname en de effecten van marien zwerfvuil met een bijzondere aandacht voor de risico’s geassocieerd met microplastics voor mens en milieu;
- De studie van het effect van ecologische processen (bv. Competitie en predatie) op de biodiversiteit, de ontwikkeling en validatie van ecosysteemmodellen voor het bepalen van de biodiversiteit, het ecosysteemfunctioneren en de structuur van mariene systemen onder stress;
- Experimentele en modelgebaseerde benadering om het voorkomen en de effecten van met schadelijke algenbloeien gerelateerde toxines (Harmful Algal Blooms; HAB) op het mariene milieu en op de menselijke gezondheid te begrijpen en in te schatten.

De toekomstige onderzoeksstrategie van het laboratorium is erop gericht de mariene aspecten verder uit te bouwen in het veld van blue-omics, blauwe groei en oceanen en de menselijke gezondheid. Gezien de wereldwijde bezorgdheid inzake de gezondheid en het gebruik van onze zeeën en oceanen zal GhEnToxLab blijvend focussen op hoe stressoren (inclusief HAB) alsook de combinatie van diverse stressoren (inclusief klimaatsverandering) het mariene ecosysteem affecteren, dit zowel op moleculair, populatie- als gemeenschapsniveau, met als finaal doel deze kennis te integreren in ecologische risicobeheerkaders en het milieubeleid.

Het laboratorium werkt samen met zowel binnen- als buitenlandse instituten, participeert o.a. in het Ugent Aquaculture R&D consortium en het IOF consortium Aquacultuur Universiteit Gent (Aqua Ugent). GhEnToxLab is de oprichter van het interfacultair onderzoeksconsortium Marine@Ugent, en is/was coördinator van een aantal multidisciplinaire mariene onderzoeksprojecten zoals AS-MADE (Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects), ENDIS-RISKS (Endocrine disruption in the Scheldt Estuary: distribution, exposure and effects); INRAM (Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone) en NEWSTEPHS (New strategies for monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in the marine environment with passive samplers) en verscheidene EU-projecten gelinkt aan mariene contaminanten en andere stressoren.

Publicaties (376)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 211 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Barbosa, J.; Asselman, J.; Janssen, C. (2023). Synthesizing the impact of sea-dumped munition and related chemicals on humans and the environment. Mar. Pollut. Bull. 187: 114601. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.114601, meer
 • Peer reviewed article Semmouri, I.; Vercauteren, M.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Asselman, J.; Janssen, C.R. (2023). Distribution of microplastics in freshwater systems in an urbanized region: a case study in Flanders (Belgium). Sci. Total Environ. 872: 162192. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162192, meer
 • Peer reviewed article Van de Pol, L.; Van der Biest, K.; Taelman, S.E.; De Luca Peña, L.; Everaert, G.; Hernandez, S.; Culhane, F.; Borja, A.; Heymans, J.J.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Meire, P. (2023). Impacts of human activities on the supply of marine ecosystem services: A conceptual model for offshore wind farms to aid quantitative assessments. Heliyon 9: e13589. https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13589, meer
 • Peer reviewed article Belliard, J.-P.; Hernandez, S.; Temmerman, S.; Suello, R.H.; Dominguez-Granda, L.E.; Rosado-Moncayo, A.M.; Ramos-Veliz, J.A.; Parra-Narera, R.N.; Pollete-Ramirez, K.; Govers, G.; Borges, A.V.; Bouillon, S. (2022). Carbon dynamics and CO2 and CH4 exchange in the mangrove dominated Guayas river delta, Ecuador. Est., Coast. and Shelf Sci. 267: 107766. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2022.107766, meer
 • Peer reviewed article Catarino, A.I.; Asselman, J.; Niu, Z.; Everaert, G. (2022). Micro- and nanoplastics effects in a multiple stressed marine environment. Journal of Hazardous Materials Advances 7: 100119. https://dx.doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100119, meer
 • Peer reviewed article de Luca Peña, L.V.; Taelman, S.E.; Préat, N.; Boone, L.; Van der Biest, K.; Custódio, M.; Hernandez, S.L.; Everaert, G.; Dewulf, J. (2022). Towards a comprehensive sustainability methodology to assess anthropogenic impacts on ecosystems: Review of the integration of Life Cycle Assessment, Environmental Risk Assessment and Ecosystem Services Assessment. Sci. Total Environ. 808: 152125. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152125, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Vlaeminck, K.; Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2022). Effects of microplastic on the population dynamics of a marine copepod: insights from a laboratory experiment and a mechanistic model. Environ. Toxicol. Chem. 41(7): 1663-1674. https://dx.doi.org/10.1002/etc.5336, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Buyse, J.; Bruneel, S.; Verhelst, P.; Goethals, G.; Torreele, E.; Moens, T.; Reubens, J. (2022). Taking the time for range testing: an approach to account for temporal resolution in acoustic telemetry detection range assessments. Animal Biotelemetry 10(1): 17. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-022-00290-2, meer
 • Peer reviewed article Meyers, N.; Catarino, A.I.; Declercq, A.M.; Brenan, A.; Devriese, L.; Vandegehuchte, M.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G. (2022). Microplastic detection and identification by Nile red staining: towards a semi-automated, cost- and time-effective technique. Sci. Total Environ. 823: 153441. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153441, meer
 • Peer reviewed article Sahota, R.; Boyen, J.; Semmouri, I.; Bodé, S.; De Troch, M. (2022). An inter-order comparison of copepod fatty acid composition and biosynthesis in response to a long-chain PUFA deficient diet along a temperature gradient. Mar. Biol. (Berl.) 169: 133. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-022-04121-z, meer
 • Peer reviewed article Suello, R.H.; Hernandez, S.L.; Bouillon, S.; Belliard, J.-P.; Dominguez-Granda, L.; Van de Broek, M.; Rosado-Moncayo, A.M.; Veliz, J.R.; Ramirez, K.P.; Govers, G.; Temmerman, S. (2022). Mangrove sediment organic carbon storage and sources in relation to forest age and position along a deltaic salinity gradient. Biogeosciences 19(5): 1571-1585. https://dx.doi.org/10.5194/bg-19-1571-2022, meer
 • Peer reviewed article Zhang, S.; Yang, Q.; Fu, S.; Janssen, C.R.; Eggermont, M.; Defoirdt, T. (2022). Indole decreases the virulence of the bivalve model pathogens Vibrio tasmaniensis LGP32 and Vibrio crassostreae J2-9. NPG Scientific Reports 12(1): 5749. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-09799-1, meer
 • Peer reviewed article Barbosa, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.; Asselman, J. (2021). Prioritization of contaminants and biological process targets in the North Sea using toxicity data from ToxCast. Sci. Total Environ. 758: 144157. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.144157, meer
 • Peer reviewed article Bennetsen, E.; Gobeyn, S.; Everaert, G.; Goethals, P. (2021). Setting priorities in river management using habitat suitability models. Water 13(7): 886. https://dx.doi.org/10.3390/w13070886, meer
 • Peer reviewed article Koch, J.; De Schamphelaere, K.A.C. (2021). Making sense of life-history effects of the antidepressant Citalopram in the copepod Nitocra spinipes using a bioenergetics model. Environ. Toxicol. Chem. 40(7): 1926-1937. https://dx.doi.org/10.1002/etc.5044, meer
 • Peer reviewed article Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; De Schamphelaere, K.A.C. (2021). Neonicotinoid insecticides from a marine perspective: acute and chronic copepod testing and derivation of environmental quality standards. Environ. Toxicol. Chem. 40(5): 1353-1367. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.4986, meer
 • Peer reviewed article Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; De Schamphelaere, K.A.C. (2021). A margin of safety approach for the assessment of environmentally realistic chemical mixtures in the marine environment based on combined passive sampling and ecotoxicity testing. Sci. Total Environ. 765: 142748. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.142748, meer
 • Peer reviewed article Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.A.C.; Willemse, S.; Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.; Asselman, J. (2021). Metabarcoding reveals hidden species and improves identification of marine zooplankton communities in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 78(9): 3411-3427. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsaa256, meer
 • Peer reviewed article Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Liu, Z.; Asselman, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R. (2021). Sea spray aerosols contain the major component of human lung surfactant. Environ. Sci. Technol. 55(23): 15989-16000. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.1c04075, meer
 • Peer reviewed article Van Acker, E.; Huysman, S.; De Rijcke, M.; Asselman, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R. (2021). Phycotoxin-enriched sea spray aerosols: methods, mechanisms, and human exposure. Environ. Sci. Technol. 55(9): 6184-6196. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.1c00995, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Baert, J.M.; Brion, N.; Vandegehuchte, M.B.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2020). Monoculture-based consumer-resource models predict species dominance in mixed batch cultures of dinoflagellates. Harmful Algae 99: 101921. https://dx.doi.org/10.1016/j.hal.2020.101921, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Rijcke, M.; Lonneville, B.; Janssen, C.R.; Backhaus, T.; Mees, J.; van Sebille, E.; Koelmans, A.A.; Catarino, A.I.; Vandegehuchte, M. (2020). Risks of floating microplastic in the global ocean. Environ. Pollut. 207: 115499. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115499, meer
 • Peer reviewed article Koch, J.; De Schamphelaere, K.A.C. (2020). Estimating inter-individual variability of dynamic energy budget model parameters for the copepod Nitocra spinipes from existing life-history data. Ecol. Model. 431: 109091. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2020.109091, meer
 • Peer reviewed article Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.A.C.; Van Nieuwerburgh, F.; Deforce, D.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2020). Spatio-temporal patterns in the gene expression of the calanoid copepod Temora longicornis in the Belgian part of the North Sea. Mar. Environ. Res. 160: 105037. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105037, meer
 • Peer reviewed article Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.A.C.; Mees, J.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2020). Evaluating the potential of direct RNA nanopore sequencing: Metatranscriptomics highlights possible seasonal differences in a marine pelagic crustacean zooplankton community. Mar. Environ. Res. 153: 104836. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2019.104836, meer
 • Peer reviewed article Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Beck, I.M.; Huysman, S.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2020). Aerosolizable marine phycotoxins and human health effects: in vitro support for the biogenics hypothesis. Mar. Drugs 18(1): 46. https://dx.doi.org/10.3390/md18010046, meer
 • Peer reviewed article Van Melkebeke, M.; Janssen, C.; De Meester, S. (2020). Characteristics and sinking behavior of typical microplastics including the potential effect of biofouling: implications for remediation. Environ. Sci. Technol. 54(14): 8668-8680. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b07378, meer
 • Peer reviewed article Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2019). Marine biogenics in sea spray aerosols interact with the mTOR signaling pathway. NPG Scientific Reports 9(1): 675. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-36866-3, meer
 • Peer reviewed article De Raedt, J.; Baert, J.M.; Janssen, C.R.; De Laender, F. (2019). Stressor fluxes alter the relationship between beta-diversity and regional productivity. Oikos (Kbh.) 128(7): 1015-1026. https://dx.doi.org/10.1111/oik.05191, meer
 • Peer reviewed article Deschutter, Y.; De Schamphelaere, K.; Everaert, G.; Mensens, C.; De Troch, M. (2019). Seasonal and spatial fatty acid profiling of the calanoid copepods Temora longicornis and Acartia clausi linked to environmental stressors in the North Sea. Mar. Environ. Res. 144: 92-101. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2018.12.008, meer
 • Peer reviewed article Koch, J.; De Schamphelaere, K.A.C. (2019). Two dynamic energy budget models for the harpacticoid copepod Nitocra spinipes. J. Sea Res. 143: 70-77. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2018.02.003, meer
 • Peer reviewed article Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; Huysman, S.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C. (2019). Growth stimulation effects of environmentally realistic contaminant mixtures on a marine diatom. Environ. Toxicol. Chem. 38(6): 1313-1322. https://dx.doi.org/10.1002/etc.4431, meer
 • Peer reviewed article Semmouri, I.; Asselman, J.; Van Nieuwerburgh, F.; Deforce, D.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2019). The transcriptome of the marine calanoid copepod Temora longicornis under heat stress and recovery. Mar. Environ. Res. 143: 10-23. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2018.10.017, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Boets, P.; Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E; Everaert, G.; Lock, K.; Musonge, P.L.S.; Suhareva, N.; Bennetsen, E.; Gobeyn, S.; Ho, T.L.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2018). Impact assessment of local land use on ecological water quality of the Guayas river basin (Ecuador). Ecological Informatics 48: 226-237. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2018.08.009, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Everaert, G.; Goethals, P. (2018). Ecological models to infer the quantitative relationship between land use and the aquatic macroinvertebrate community. Water 10(2): 184. https://dx.doi.org/10.3390/w10020184, meer
 • Peer reviewed article Deschutter, Y.; Vergara, G.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Troch, M. (2018). Distribution of the invasive calanoid copepod Pseudodiaptomus marinus (Sato, 1913) in the Belgian part of the North Sea. Bioinvasions Records 7(1): 33-41. https://dx.doi.org/10.3391/bir.2018.7.1.05, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2018). Risk assessment of microplastics in the ocean: modelling approach and first conclusions. Environ. Pollut. 242(B): 1930-1938. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.069, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Deschutter, Y.; De Troch, M.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Multimodel inference to quantify the relative importance of abiotic factors in the population dynamics of marine zooplankton. J. Mar. Syst. 181: 91-98. https://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2018.02.009, meer
 • Peer reviewed article Ferain, A.; Bonnineau, C.; Neefs, I.; De Saeyer, N.; Lemaire, B.; Cornet, V.; Larondelle, Y.; De Schamphelaere, K.A.C.; Debier, C.; Rees, J.-F. (2018). Exploring the interactions between polyunsaturated fatty acids and cadmium in rainbow trout liver cells: a genetic and proteomic study. Aquat. Toxicol. 205: 100-113. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2018.09.005, meer
 • Peer reviewed article Filimonova, V.; Nys, C.; De Schamphelaere, K.A.C.; Gonçalves, F.; Marques, J.C.; Gonçalves, A.M.M.; De Troch, M. (2018). Ecotoxicological and biochemical mixture effects of an herbicide and a metal at the marine primary producer diatom Thalassiosira weissflogii and the primary consumer copepod Acartia tonsa. Environm. Sc. & Poll. Res. 25(22): 22180-22195. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-018-2302-x, meer
 • Peer reviewed article Jeremias, G.; Barbosa, J.; Marques, S.M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Van Nieuwerburgh, F.; Deforce, D.; Goncalves, F.J.M.; Pereira, J.L.; Asselman, J. (2018). Transgenerational inheritance of DNA hypomethylation in Daphnia magna in response to salinity stress. Environ. Sci. Technol. 52(17): 10114-10123. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.8b03225, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.; Rivera, F.C.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2018). Selective and context-dependent effects of chemical stress across trophic levels at the basis of marine food webs. Ecol. Appl. 28(5): 1342-1353. https://dx.doi.org/10.1002/eap.1737, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Everaert, G.; Boets, P.; Forio, M.A.E.; Bennetsen, E.; Volk, M.; Hoang, T.H.T.; Goethals, P.L.M. (2018). Modelling tools to analyze and assess the ecological impact of hydropower dams. Water 10(3): 259. https://dx.doi.org/10.3390/w10030259, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E.; Boets, P.; Lock, K.; Damanik-Ambarita, M.N.; Suhareva, N.; Everaert, G.; Van der heyden, C.; Dominguez-Granda, L.; Hoang, T.H.; Goethals, P.; Boets, P. (2018). Threshold responses of macroinvertebrate communities to stream velocity in relation to hydropower dam: a case study from the Guayas river basin (Ecuador). Water 10(9): 1195. https://dx.doi.org/10.3390/w10091195, meer
 • Peer reviewed article Pereira, C.M.S.; Everaert, G.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Multigenerational effects of nickel on Daphnia magna depend on temperature and the magnitude of the effect in the first generation. Environ. Toxicol. Chem. 37(7): 1877-1888. https://dx.doi.org/10.1002/etc.4135, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Benitez, J.-P.; Coeck, J.; Goethals, P.L.M.; Ovidio, M.; Vergeynst, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration behaviour in a highly regulated shipping canal. Fish. Res. 206: 176-184. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2018.05.013, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Buysse, D.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T.; Coeck, J.; Mouton, A. (2018). Movement behaviour of large female yellow European eel (Anguilla anguilla L.) in a freshwater polder area. Ecol. Freshw. Fish. 27(1): 471-480. https://dx.doi.org/10.1111/eff.12362, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5773, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2017). The consequences of nonrandomness in species-sensitivity in relation to functional traits for ecosystem-level effects of chemicals. Environ. Sci. Technol. 51(12): 7228-7235. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.7b00527, meer
 • Peer reviewed article de Hoop, L.; Viaene, K.P.J.; Schipper, A.M.; Huijbregts, M.A.J.; De Laender, F.; Hendriks, A.J. (2017). Time-varying effects of aromatic oil constituents on the survival of aquatic species: Deviations between model estimates and observations. Environ. Toxicol. Chem. 36(1): 128-136. https://dx.doi.org/10.1002/etc.3508, meer
 • Peer reviewed article De Raedt, J.; Baert, J.M.; Janssen, C.R.; De Laender, F. (2017). Non-additive effects of dispersal and selective stress on structure, evenness, and biovolume production in marine diatom communities. Hydrobiologia 788(1): 385-396. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-016-3016-z, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.B.; Garrevoet, J.; Blust, R.; Vincze, L.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Salinity, dissolved organic carbon, and interpopulation variability hardly influence the accumulation and effect of copper in Mytilus edulis. Environ. Toxicol. Chem. 36(8): 2074-2082. https://dx.doi.org/10.1002/etc.3736, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Baert, J.M.; Nevejan, N.; Janssen, C.R. (2017). Mixture toxicity in the marine environment: model development and evidence for synergism at environmental concentrations. Environ. Toxicol. Chem. 36(12): 3471-3479. https://dx.doi.org/10.1002/etc.3913, meer
 • Peer reviewed article Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2017). Relative contribution of multiple stressors on copepod density and diversity dynamics in the Belgian part of the North Sea. Mar. Pollut. Bull. 125(1-2): 350-359. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.09.038, meer
 • Peer reviewed article Jerves-Cobo, R.; Everaert, G.; Iñiguez-Vela, X.; Córdova-Vela, G.; Díaz-Granda, C.; Cisneros, F.; Nopens, I.; Goethals, P.L.M. (2017). A methodology to model environmental preferences of EPT taxa in the Machangara river basin (Ecuador). Water 9(3): 195. https://dx.doi.org/10.3390/w9030195, meer
 • Peer reviewed article Koch, J.; Bui, T.T.; Belleza, E.L.; Brinkmann, M.; Hollert, H.; Breitholtz, M. (2017). Temperature and food quantity effects on the harpacticoid copepod Nitocra spinipes: combining in vivo bioassays with population modeling. PLoS One 12(3): e0174384. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0174384, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. 105(6): 1598-1609. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2745.12777, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Boets, P.; Lock, K.; Forio, M.A.E.; Van Echelpoel, W.; Van Butsel, J.; Utreras, J.A.D.; Everaert, G.; Granda, L.E.D.; Hoang, T.H.T.; Goethals, P.L.M. (2017). Water quality related macroinvertebrate community responses to environmental gradients in the Portoviejo River (Ecuador). Ann. Limnol. 53: 203-219. https://dx.doi.org/10.1051/limn/2017007, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Van Meulebroek, L.; De Rijcke, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2017). High resolution mass spectrometry-based screening reveals lipophilic toxins in multiple trophic levels from the North Sea. Harmful Algae 64: 30-41. https://dx.doi.org/10.1016/j.hal.2017.03.005, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Brosens, D.; Lock, K.; Adriaens, T.; Aelterman, B.; Mertens, J.; Goethals, P.L.M. (2016). Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). Aquat. Invasions 11(2): 131-144. https://dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.2.03, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Lock, K.; Boets, P.; Everaert, G.; Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E.; Musonge, P.L.S.; Suhareva, N.; Bennetsen, E.; Landuyt, D.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2016). Ecological water quality analysis of the Guayas river basin (Ecuador) based on macroinvertebrates indices. Limnologica 57: 27-59. https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2016.01.001, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Everaert, G.; Forio, M.A.E.; Nguyen, T.H.T.; Lock, K.; Musonge, P.L.S.; Suhareva, N.; Dominguez-Granda, L.; Bennetsen, E.; Boets, P.; Goethals, P.L.M. (2016). Generalized linear models to identify key hydromorphological and chemical variables determining the occurrence of macroinvertebrates in the Guayas river basin (Ecuador). Water 8(7): 297. https://dx.doi.org/10.3390/w8070297, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Van Acker, E.; Nevejan, N.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2016). Toxic dinoflagellates and Vibrio spp. act independently in bivalve larvae. Fish Shellfish Immunol. 57: 236-242. https://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2016.08.027, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Bennetsen, E.; Goethals, P.L.M. (2016). An applicability index for reliable and applicable decision trees in water quality modelling. Ecological Informatics 32: 1-6. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2015.12.004, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Claessens, M.; Baert, J.; Monteyne, E.; Roose, P.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2016). Realistic environmental mixtures of hydrophobic compounds do not alter growth of a marine diatom. Mar. Pollut. Bull. 102(1): 58-64. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.11.058, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.; Bennetsen, E.; Goethals, P. (2016). Development and selection of decision trees for water management: impact of data preprocessing, algorithms and settings. Ai Communications 29(6): 711-723. https://dx.doi.org/10.3233/aic-160711, meer
 • Peer reviewed article Gobeyn, S.; Bennetsen, E.; Van Echelpoel, W.; Everaert, G.; Goethals, P.L.M. (2016). Impact of abundance data errors on the uncertainty of an ecological water quality assessment index. Ecol. Indic. 60: 746-753. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.07.031, meer
 • Peer reviewed article Huang, Y.; Persoone, G.; Nugegoda, D.; Wlodkowic, D. (2016). Enabling sub-lethal behavioral ecotoxicity biotests using microfluidic Lab-on-a-Chip technology. Sensors and Actuators B-Chemical 226: 289-298. https://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.11.128, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.; Verhelst, P.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Reubens, J.; Schollema, P.P.; Winter, H.V.; Mouton, A. (2016). Heading south or north: novel insights on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 554: 257-262. https://dx.doi.org/10.3354/meps11797, meer
 • Peer reviewed article Koelmans, A.; Bakir, A.; Burton, G.; Janssen, C.R. (2016). Microplastic as a vector for chemicals in the aquatic environment: critical review and model-supported reinterpretation of empirical studies. Environ. Sci. Technol. 50(7): 3315-3326. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b06069, meer
 • Peer reviewed article Pestana, J.L.T.; Novais, S.C.; Norouzitallab, P.; Vandegehuchte, M.B.; Bossier, P.; De Schamphelaere, K. (2016). Non-lethal heat shock increases tolerance to metal exposure in brine shrimp. Environ. Res. 151: 663-670. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2016.08.037, meer
 • Peer reviewed article Tytgat, B.; Verleyen, E.; Sweetlove, M.; D’Hondt, S.; Clercx, P.; Van Ranst, E.; Peeters, K.; Roberts, S.; Namsaraev, Z.; Wilmotte, A.; Vyverman, W.; Willems, A. (2016). Bacterial community composition in relation to bedrock type and macrobiota in soils from the Sør Rondane Mountains, East Antarctica. FEMS Microbiol. Ecol. 92(9): 13 pp. https://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiw126, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Boets, P.; Van Thuyne, G.; Verreycken, H.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A. (2016). The distribution of an invasive fish species is highly affected by the presence of native fish species: evidence based on species distribution modelling. Biological Invasions 18(2): 427-444. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-015-1016-y, meer
 • Peer reviewed article Asselman, J.; De Coninck, D.I.M.; Vandegehuchte, M.B.; Jansen, M.; Decaestecker, E.; De Meester, L.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2015). Global cytosine methylation in Daphnia magna depends on genotype, environment, and their interaction. Environ. Toxicol. Chem. 34(5): 1056-1061. https://dx.doi.org/10.1002/etc.2887, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Landuyt, D.; Everaert, G.; Broekx, S.; Goethals, P.L.M. (2015). Evaluation and comparison of data-driven and knowledge-supported Bayesian Belief Networks to assess the habitat suitability for alien macroinvertebrates. Environ. Model. Softw. 74: 92-103. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.09.005, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Monteyne, E.; Wille, K.; Vanhaecke, L.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2015). Passive sampling reversed: coupling passive field sampling with passive lab dosing to assess the ecotoxicity of mixtures present in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 93(1-2): 9-19. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.02.028, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; De Laender, F.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2015). Modelling the fate of micropollutants in the marine environment using passive sampling. Mar. Pollut. Bull. 96(1-2): 103-109. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.05.040, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Vanden Bussche, J.; Nevejan, N.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). Common European harmful algal blooms affect the viability and innate immune responses of Mytilus edulis larvae. Fish Shellfish Immunol. 47(1): 175-181. https://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2015.09.003, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.B.; Garrevoet, J.; De Laender, F.; Vergucht, E.; Delbeke, K.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2015). Salinity and dissolved organic carbon both affect copper toxicity in mussel larvae: copper speciation or competition cannot explain everything. Environ. Toxicol. Chem. 34(6): 1330-1336. https://dx.doi.org/10.1002/etc.2924, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2015). Multidecadal field data support intimate links between phytoplankton dynamics and PCB concentrations in marine sediments and biota. Environ. Sci. Technol. 49(14): 8704-8711. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b01159, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.; Janssen, C.R. (2015). Relative contribution of persistent organic pollutants to marine phytoplankton biomass dynamics in the North Sea and the Kattegat. Chemosphere 134: 76-83. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.03.084, meer
 • Peer reviewed article Forio, M.A.E.; Landuyt, D.; Bennetsen, E.; Lock, K.; Nguyen, T.H.T.; Damanik-Ambarita, M.N.; Musonge, P.L.S.; Boets, P.; Everaert, G.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2015). Bayesian belief network models to analyse and predict ecological water quality in rivers. Ecol. Model. 312: 222-238. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.05.025, meer
 • Peer reviewed article Gallardo, B.; Zieritz, A.; Adriaens, T.; Bellard, C.; Boets, P.; Britton, J.R.; Newman, J.R.; van Valkenburg, J.L.C.H.; Aldridge, D.C. (2015). Trans-national horizon scanning for invasive non-native species: a case study in western Europe. Biological Invasions 18(1): 17-30. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-015-0986-0, meer
 • Peer reviewed article Huang, Y.; Reyes Aldasoro, C.C.; Persoone, G.; Wlodkowic, D. (2015). Integrated microfluidic technology for sub-lethal and behavioral marine ecotoxicity biotests. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. 9518: 95180F. http://dx.doi.org/10.1117/12.2180692, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2015). Stressor-induced biodiversity gradients: revisiting biodiversity–ecosystem functioning relationships. Oikos (Kbh.) 124(6): 677–684. http://dx.doi.org/10.1111/oik.01904, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Boets, P.; Lock, K.; Damanik-Ambarita, M.N.; Forio, M.A.E.; Sasha, P.; Dominguez-Granda, L.; Hoang, T.H.T.; Everaert, G.; Goethals, P.L.M. (2015). Habitat suitability of the invasive water hyacinth and its relation to water quality and macroinvertebrate diversity in a tropical reservoir. Limnologica 52: 67-74. https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2015.03.006, meer
 • Peer reviewed article Oppold, A.; Kreß, A.; Vanden Bussche, J.; Diogo, J.B.; Kuch, U.; Oehlmann, J.; Vandegehuchte, M.B.; Müller, R. (2015). Epigenetic alterations and decreasing insecticide sensitivity of the Asian tiger mosquito Aedes albopictus. Ecotoxicol. Environ. Saf. 122: 45-53. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.06.036, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Van Meulebroek, L.; Van Vooren, S.; De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2015). Quantification and profiling of lipophilic marine toxins in microalgae by UHPLC coupled to high-resolution orbitrap mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 407(21): 6345-6356. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-015-8637-y, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Devriese, L.; Galgani, F.; Robbens, J.; Janssen, C.R. (2015). Microplastics in sediments: A review of techniques, occurrence and effects. Mar. Environ. Res. 111: 5-17. http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.06.007, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2015). Microplastics are taken up by mussels (Mytilus edulis) and lugworms (Arenicola marina) living in natural habitats. Environ. Pollut. 199: 10-17. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.01.008, meer
 • Peer reviewed article Vandermeersch, G.; Van Cauwenberghe, L.; Janssen, C.R.; Marques, A.; Granby, K.; Fait, G.; Kotterman, M.; Diogene, J.; Bekaert, K.; Robbens, J.; Devriese, L. (2015). A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. Environ. Res. 143(Part B): 46-55. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2015.07.016, meer
 • Peer reviewed article Vergucht, E.; Brans, T.; Beunis, F.; Garrevoet, J.; De Rijcke, M.; Bauters, S.; Vandegehuchte, M.; Van Nieuwenhove, I.; Janssen, C.; Burghammer, M.; Vincze, L. (2015). In vivo X-ray elemental imaging of single cell model organisms manipulated by laser-based optical tweezers. NPG Scientific Reports 5: 9049. https://dx.doi.org/10.1038/srep09049, meer
 • Peer reviewed article Vergucht, E.; Brans, T.; Beunis, F.; Garrevoet, J.; Bauters, S.; De Rijcke, M.; Deruytter, D.; Janssen, C.; Riekel, C.; Burghammer, M.; Vincze, L. (2015). Methodological challenges of optical tweezers-based X-ray fluorescence imaging of biological model organisms at synchrotron facilities. Journal of Synchrotron Radiation 22(4): 1096-1105. https://dx.doi.org/10.1107/s1600577515009534, meer
 • Peer reviewed article Ambelu, A.; Mekonen, S.; Koch, M.; Addis, T.; Boets, P.; Everaert, G.; Goethals, P. (2014). The application of predictive modelling for determining bio-environmental factors affecting the distribution of blackflies (Diptera: Simuliidae) in the Gilgel Gibe watershed in southwest Ethiopia. PLoS One 9(11): e112221. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0112221, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Pauwels, I.S.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2014). Using an integrated modelling approach for risk assessment of the 'killer shrimp' Dikerogammarus villosus. River Res. Applic. 30(4): 403-412. https://dx.doi.org/10.1002/rra.2658, meer
 • Peer reviewed article Caffrey, J.M.; Baars, J.-R.; Barbour, J.H.; Boets, P.; Boon, P.; Davenport, K.; Dick, J.T.A.; Early, J.; Edsman, L.; Gallagher, C.; Gross, J.; Heinimaa, P.; Horrill, C.; Hudin, S.; Hulme, P.E.; Hynes, S.; MacIsaac, H.J.; McLoone, P.; Millane, M.; Moen, T.L.; Moore, N.; Newman, J.; O’Conchuir, R.; O’Farrell, M.; O’Flynn, C.; Oidtmann, B.; Renals, T.; Ricciardi, A.; Roy, H.E.; Shaw, R.; Weyl, O.; Williams, F.; Lucy, F.E. (2014). Tackling invasive alien species in Europe: the top 20 issues. Manag. Biol. Inv. 5(1): 1-20. http://dx.doi.org/10.3391/mbi.2014.5.1.01, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Garrevoet, J.; Vandegehuchte, M.B.; Vergucht, E.; De Samber, B.; Vekemans, B.; Appel, K.; Falkenberg, G.; Delbeke, K.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2014). The combined effect of Dissolved Organic Carbon and salinity on the bioaccumulation of Copper in marine mussel larvae. Environ. Sci. Technol. 48(1): 698-705. https://dx.doi.org/10.1021/es4024699, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Green, S; Gardner, C; Hochmuth, J.D.; Linnane, A (2014). Environmental effects on fished lobsters and crabs. Rev. Fish Biol. Fish. 24(2): 613-638. dx.doi.org/10.1007/s11160-014-9350-1, meer
 • Peer reviewed article Holguin-Gonzalez, J.E.; Boets, P.; Everaert, G.; Pauwels, I.S.; Lock, K.; Gobeyn, S.; Benedetti, L.; Amerlinck, Y.; Nopens, I.; Goethals, P.L.M. (2014). Development and assessment of an integrated ecological modelling framework to assess the effect of investments in wastewater treatment on water quality. Wat. Sci. Tech. 70(11): 1798-1807. https://dx.doi.org/10.2166/wst.2014.316, meer
 • Peer reviewed article Luong, A.D.; De Laender, F.; Olsen, Y; Vadstein, O; Dewulf, J.; Janssen, C.R. (2014). Inferring time-variable effects of nutrient enrichment on marine ecosystems using inverse modelling and ecological network analysis. Sci. Total Environ. 493: 708-718. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.027, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, H.H.; Everaert, G.; Gabriels, W.; Hoang, T.H.; Goethals, P.L.M. (2014). A multimetric macroinvertebrate index for assessing the water quality of the Cau river basin in Vietnam. Limnologica 45: 16-23. https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2013.10.001, meer
 • Peer reviewed article Norouzitallab, P.; Baruah, K.; Vandegehuchte, M.B.; Van Stappen, G.; Catania, F; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2014). Environmental heat stress induces epigenetic transgenerational inheritance of robustness in parthenogenetic Artemia model. FASEB J. 28(8): 3552-3563. https://dx.doi.org/10.1096/fj.14-252049, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Vanden Bussche, J.; Van Meulebroek, L.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2014). Validation of a confirmatory method for lipophilic marine toxins in shellfish using UHPLC-HR-Orbitrap MS. Anal. Bioanal. Chem. 406(22): 5303-5312. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-014-7958-6, meer
 • Peer reviewed article Pham, D.T.; Everaert, G.; Janssens, N.; Alvarado, A.; Nopens, I.; Goethals, P.L.M. (2014). Algal community analysis in a waste stabilisation pond. Ecol. Eng. 73: 302-306. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.09.046, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Janssen, C. (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environ. Pollut. 193: 65-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2014.06.010, meer
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; D’Hondt, R.; Jacobs, S.; Landuyt, D.; Staes, J.; Goethals, P.; Meire, P. (2014). EBI: An index for delivery of ecosystem service bundles. Ecol. Indic. 37: 252–265. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.04.006, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2014). Epigenetics in an ecotoxicological context. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 764-765: 36-45. https://dx.doi.org/10.1016/j.mrgentox.2013.08.008, meer
 • Peer reviewed article Viaene, K.P.J.; Janssen, C.R.; de Hoop, L.; Hendriks, A.; De Laender, F. (2014). Evaluating the contribution of ingested oil droplets to the bioaccumulation of oil components - A modeling approach. Sci. Total Environ. 499: 99-106. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.08.040, meer
 • Peer reviewed article Wang, H.; Cai, D.; Fu, Z.; Zhao, C.; Zhu, N.; Zhao, W.; Lu, S. (2014). Evaluation and content of various heavy metals in the Bohai Bay (China) during the autumn. Applied Mechanics and Materials 675-677: 295-298. https://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.675-677.295, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Janssen, C.R.; Borga, K.; De Laender, F. (2013). Migration and opportunistic feeding increase PCB accumulation in Arctic seabirds. Environ. Sci. Technol. 47(20): 11793-11801. dx.doi.org/10.1021/es402898t, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2013). Modelling habitat preference, abundance and species richness of alien macrocrustaceans in surface waters in Flanders (Belgium) using decision trees. Ecological Informatics 17: 73-81. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2012.06.001, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2013). New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms. Mar. Pollut. Bull. 70(1-2): 227-233. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.03.009, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Vanhaecke, L.; Wille, K.; Janssen, C.R. (2013). Emerging contaminants in Belgian marine waters: single toxicant and mixture risks of pharmaceuticals. Mar. Pollut. Bull. 71(1-2): 41-50. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.03.039, meer
 • Peer reviewed article de Hoop, L.; De Troch, M.; Hendriks, A.J.; De Laender, F. (2013). Modeling toxic stress by atrazine in a marine consumer-resource system. Environ. Toxicol. Chem. 32(5): 1088-1095. http://dx.doi.org/10.1002/etc.2160, meer
 • Peer reviewed article De Hoop, L.; Huijbregts, M.A.J.; Schipper, A.M.; Veltman, K.; De Laender, F.; Viaene, K.P.J.; Klok, C.; Hendriks, A.J. (2013). Modelling bioaccumulation of oil constituents in aquatic species. Mar. Pollut. Bull. 76(1-2): 178-186. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.09.006, meer
 • Peer reviewed article De Wilde, R.; Swevers, L.; Soin, T.; Christiaens, O.; Rougé, P.; Cooreman, K.; Janssen, C.R.; Smagghe, G. (2013). Cloning and functional analysis of the ecdysteroid receptor complex in the opossum shrimp Neomysis integer (Leach, 1814). Aquat. Toxicol. 130-131: 31-40. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.12.011, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.S.; Boets, P.; Buysschaert, F.; Goethals, P.L.M. (2013). Development and assessment of ecological models in the context of the European Water Framework Directive: key issues for trainers in data-driven modeling approaches. Ecological Informatics 17: 111-116. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2012.10.007, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.S.; Boets, P.; Verduin, E.; de la Haye, M.A.A.; Blom, C.; Goethals, P.L.M. (2013). Model-based evaluation of ecological bank design and management in the scope of the European Water Framework Directive. Ecol. Eng. 53: 144-152. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2012.12.034, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Hoang, T.H.; Mouton, A.; Lock, K.; De Pauw, N.; Goethals, P.L.M. (2013). Integrating data-driven ecological models in an expert-based decision support system for water management in the Du river basin (Vietnam). Environ. Monit. Assess. 185(1): 631-642. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-012-2580-6, meer
 • Peer reviewed article Holguin-Gonzalez, J.E.; Everaert, G.; Boets, P.; Galvis, A.; Goethals, P.L.M. (2013). Development and application of an integrated ecological modelling framework to analyze the impact of wastewater discharges on the ecological water quality of rivers. Environ. Model. Softw. 48: 27-36. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2013.06.004, meer
 • Peer reviewed article Moe, S.J.; De Schamphelaere, K.; Clements, W.H.; Sorensen, M.T.; Van den Brink, P.J.; Liess, M. (2013). Combined and interactive effects of global climate change and toxicants on populations and communities. Environ. Toxicol. Chem. 32(1): 49-61. https://dx.doi.org/10.1002/etc.2045, meer
 • Peer reviewed article Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Application of a silicone rubber passive sampling technique for monitoring PAHs and PCBs at three Belgian coastal harbours. Chemosphere 91(3): 390-398. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.11.074, meer
 • Peer reviewed article Olsen, G.H.; Klok, C.; Hendriks, A.J.; Geraudie, P.; De Hoop, L.; De Laender, F.; Farmen, E.; Grosvik, B.E.; Hansen, B.H.; Hjorth, M.; Jansen, C.R.; Nordtug, T.; Ravagnan, E.; Viaene, K.; Carroll, J. (2013). Toxicity data for modeling impacts of oil components in an Arctic ecosystem. Mar. Environ. Res. 90: 9-17. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2013.05.007, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.B.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian Continental Shelf. Mar. Pollut. Bull. 73(1): 161-169. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.05.026, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Microplastic pollution in deep-sea sediments. Environ. Pollut. 182: 495-499. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.08.013, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.; Nguyen, L.T.H.; De Laender, F.; Muyssen, B.T.A.; Janssen, C. (2013). Whole sediment toxicity tests for metal risk assessments: on the importance of equilibration and test design to increase ecological relevance. Environ. Toxicol. Chem. 32(5): 1048-1059. https://dx.doi.org/10.1002/etc.2156, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Adriaens, T.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2012). Distribution of crayfish (Decapoda, Astacoidea) in Flanders (Belgium): an update. Belg. J. Zool. 142(1): 86-92, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2012). A comparison of the short-term toxicity of cadmium to indigenous and alien gammarid species. Ecotoxicology 21(4): 1135-1144. dx.doi.org/10.1007/s10646-012-0868-5, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2012). Assessing the importance of alien macro-Crustacea (Malacostraca) within macroinvertebrate assemblages in Belgian coastal harbours. Helgol. Mar. Res. 66(2): 175-187. https://dx.doi.org/10.1007/s10152-011-0259-y, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, L.T.H.; Vandegehuchte, M.B.; van der Geest, H.G.; Janssen, C.R. (2012). Evaluation of the mayfly Ephoron virgo for European sediment toxicity assessment. J. Soils Sediments 12(5): 749-757. https://dx.doi.org/10.1007/s11368-012-0488-y, meer
 • Peer reviewed article Termote, C.; Everaert, G.; Bwama Meyi, M.; Dhed’a Djailo, B.; Van Damme, P. (2012). Wild edible plant markets in Kisangani, Democratic Republic of Congo. Hum. Ecol. 40(2): 269-285. https://dx.doi.org/10.1007/s10745-012-9462-y, meer
 • Peer reviewed article Wang, H.; Cai, D.; Li, K.; Xu, H.; Yang, L.; Zhu, N. (2012). Effects of different calcium, magnesium, and zinc concentrations supplemented on hepatopancreatic cell proliferation of Kuruma prawn, Penaeus japonicus. Biol. Trace Elem. Res. 148(2): 198-202. https://dx.doi.org/10.1007/s12011-012-9366-0, meer
 • Peer reviewed article Boerjan, B.; Sas, F.; Ernst, U.R.; Tobback, J.; Lemière, F.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Badisco, L.; Marchal, E.; Verlinden, H.; Schoofs, L.; De Loof, A. (2011). Locust phase polyphenism: does epigenetic precede endocrine regulation? Gen. Comp. Endocrinol. 173(1): 120-128. https://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2011.05.003, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Using long-term monitoring to investigate the changes in species composition in the harbour of Ghent (Belgium). Hydrobiologia 663(1): 155-166. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0567-2, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Shifts in the gammarid (Amphipoda) fauna of brackish polder waters in Flanders (Belgium). J. Crust. Biol. 31(2): 270-277. dx.doi.org/10.1651/10-3357.1, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; De Meester, S.; Van Landuyt, L.; De Clerck, K.; Janssen, C.R. (2011). Occurrence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Mar. Pollut. Bull. 62(10): 2199-2204. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.06.030, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; Olsen, G.H.; Frost, T.; Grøsvik, B.E.; Grung, M.; Hansen, B.H.; Hendriks, A.J.; Hjorth, M.; Janssen, C.R.; Klok, C.; Nordtug, T.; Smit, M.; Carroll, J.; Camus, L. (2011). Ecotoxicological mechanisms and models in an impact analysis tool for oil spills. J. Toxicol. Environ. Health. Part A 74(7-9): 605-619. http://dx.doi.org/10.1080/15287394.2011.550567#.UZsVS8pmPTA, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Boets, P.; Lock, K.; Džeroski, S.; Goethals, P. (2011). Using classification trees to analyze the impact of exotic species on the ecological assessment of polder lakes in Flanders, Belgium. Ecol. Model. 222(14): 2202-2212. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.08.013, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Alcaraz-Hernández, J.D.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M.; Martínez-Capel, F. (2011). Data-driven fuzzy habitat suitability models for brown trout in Spanish Mediterranean rivers. Environ. Model. Softw. 26(5): 615-622. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.12.001, meer
 • Peer reviewed article Nordtug, T.; Olsen, A.; Altin, D.; Overrein, I.; Storoy, W.; Hansen, B.; De Laender, F. (2011). Oil droplets do not affect assimilation and survival probability of first feeding larvae of North-East Arctic cod. Sci. Total Environ. 412-413: 148-153. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.10.021, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2011). Epigenetics and its implications for ecotoxicology. Ecotoxicology 20(3): 607-624. http://dx.doi.org/10.1007/s10646-011-0634-0, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Janssen, C.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Rapid quantification of pharmaceuticals and pesticides in passive samplers using ultra high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. J. Chromatogr. 1218(51): 9162-9173. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2011.10.039, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Kiebooms, J.A.L.; Claessens, M.; Rappé, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; Van Praet, N.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Development of analytical strategies using U-HPLC-MS/MS and LC-ToF-MS for the quantification of micropollutants in marine organisms. Anal. Bioanal. Chem. 400(5): 1459-1472. dx.doi.org/10.1007/s00216-011-4878-6, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Messiaen, M.; Goethals, P.L.M. (2010). Combining data-driven methods and lab studies to analyse the ecology of Dikerogammarus villosus. Ecological Informatics 5(2): 133-139. dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.12.005, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; Soetaert, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; Middelburg, J.J.; Janssen, C.R. (2010). Ecological significance of hazardous concentrations in a planktonic food web. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73(3): 247-253. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2009.12.008, meer
 • Peer reviewed article de Vries, P.; Smit, M.; van Dalfsen, J.; De Laender, F.; Karmant, C. (2010). Consequences of stressor-induced changes in species assemblage for biodiversity indicators. Environ. Toxicol. Chem. 29(8): 1868-1876. https://dx.doi.org/10.1002/etc.223, meer
 • Peer reviewed article Messiaen, M.; Lock, K.; Gabriels, W.; Vercauteren, T.; Wouters, K.; Boets, P.; Goethals, P.L.M. (2010). Alien macrocrustaceans in freshwater ecosystems in the eastern part of Flanders (Belgium). Belg. J. Zool. 140(1): 30-39, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Dedecker, A.P.; Lek, S.; Goethals, P.L.M. (2010). Selecting variables for habitat suitability of Asellus (Crustacea, Isopoda) by applying input variable contribution methods to artificial neural network models. Environ. Model. Assessm. 15(1): 65-79. dx.doi.org/10.1007/s10666-009-9192-8, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M. (2010). Ecological relevance of performance criteria for species distribution models. Ecol. Model. 221(16): 1995-2002. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.04.017, meer
 • Peer reviewed article Speelmans, M.; Lock, K.; Vanthuyne, D.R.J.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2010). Hydrological regime and salinity alter the bioavailability of Cu and Zn in wetlands. Environ. Pollut. 158(5): 1870-1875. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2009.10.040, meer
 • Peer reviewed article Thu Huong, H.; Lock, K.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2010). Application of classification trees and support vector machines to model the presence of macroinvertebrates in rivers in Vietnam. Ecological Informatics 5(2): 140-146. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.12.001, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.; Vandenbrouck, T.; De Coninck, D.; De Coen, W.M.; Janssen, C. (2010). Gene transcription and higher-level effects of multigenerational Zn exposure in Daphnia magna. Chemosphere 80(9): 1014-1020. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.05.032, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.; Vandenbrouck, T.; De Coninck, D.; De Coen, W.M.; Janssen, C. (2010). Can metal stress induce transferable changes in gene transcription in Daphnia magna? Aquat. Toxicol. 97(3): 188-195. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2009.07.013, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; De Coninck, D.; Vandenbrouck, T.; De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (2010). Gene transcription profiles, global DNA methylation and potential transgenerational epigenetic effects related to Zn exposure history in Daphnia magna. Environ. Pollut. 158(10): 3323-3329. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2010.07.023, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Lemière, F.; Vanhaecke, L.; Vanden Berghe, W.; Janssen, C.R. (2010). Direct and transgenerational impact on Daphnia magna of chemicals with a known effect on DNA methylation. Comp. Biochem. Physiol. C-Toxicol. Pharmacol. 151(3): 278-285. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpc.2009.11.007, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). A validated analytical method for the determination of perfluorinated compounds in surface-, sea- and sewagewater using liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. 1217(43): 6616-6622. dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.03.054, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). Validation and application of an LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 13 pharmaceuticals in seawater. Anal. Bioanal. Chem. 397(5): 1797-1808. dx.doi.org/10.1007/s00216-010-3702-z, meer
 • Peer reviewed article De Bel, E.; Dewulf, J.; De Witte, B.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.R. (2009). Influence of pH on the sonolysis of ciprofloxacin: biodegradability, ecotoxicity and antibiotic activity of its degradation products. Chemosphere 77(2): 291-295. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.07.033, meer
 • Peer reviewed article Evens, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2009). The effects of chronic dietary nickel exposure on growth and reproduction of Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 94(2): 138-144. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2009.06.011, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Van Broekhoven, E.; Goethals, P.L.M. (2009). Prevalence-adjusted optimisation of fuzzy models for species distribution. Ecol. Model. 220(15): 1776-1786. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2009.04.020, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Jowett, I.; Goethals, P.L.M.; De Baets, B. (2009). Prevalence-adjusted optimisation of fuzzy habitat suitability models for aquatic invertebrate and fish species in New Zealand. Ecological Informatics 4(4): 215-225. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.07.006, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Van der Most, H.; Jeuken, A.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2009). Evaluation of river basin restoration options by the application of the Water Framework Directive Explorer in the Zwalm River basin (Flanders, Belgium). River Res. Applic. 25(1): 82-97. http://dx.doi.org/10.1002/rra.1106, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M. (2009). Knowledge-based versus data-driven fuzzy habitat suitability models for river management. Environ. Model. Softw. 24(8): 982-993. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.02.005, meer
 • Peer reviewed article Van Hoecke, K.; Quik, T.K.; Mankiewicz-Boczek, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Elsaesser, A.; Van der Meeren, P.; Barnes, C.; McKerr, G.; Howard, V.C.; Van De Meent, D.; Rydzýnski, K.; Dawson, K.A.; Salvati, A.; Lesniak, A.; Lynch, I.; Silversmit, G.; De Samber, B.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2009). Fate and effects of CeO2 nanoparticles in aquatic ecotoxicity tests. Environ. Sci. Technol. 43(12): 4537-4546. https://dx.doi.org/10.1021/es9002444, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Kyndt, T.; Vanholme, B.; Haegeman, A.; Gheysen, G.; Janssen, C.R. (2009). Occurrence of DNA methylation in Daphnia magna and influence of multigeneration Cd exposure. Environ. Int. 35(4): 700-706. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2009.01.002, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Lemière, F.; Janssen, C.R. (2009). Quantitative DNA-methylation in Daphnia magna and effects of multigeneration Zn exposure. Comp. Biochem. Physiol. C-Toxicol. Pharmacol. 150(3): 343-348. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpc.2009.05.014, meer
 • Peer reviewed article Balcaen, L.I.L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Moens, L.; Vanhaecke, F. (2008). Development of a method for assessing the relative contribution of waterborne and dietary exposure to zinc bioaccumulation in Daphnia magna by using isotopically enriched tracers and ICP-MS detection. Anal. Bioanal. Chem. 390(2): 555-569. dx.doi.org/10.1007/s00216-007-1620-5, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Comparison of different toxic effect sub-models in ecosystem modelling used for ecological effect assessments and water quality standard setting. Ecotoxicol. Environ. Saf. 69(1): 13-23. dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.08.020, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Is ecosystem structure the target of concern in ecological effect assessments? Wat. Res. 42(10-11): 2395-2402. https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2008.01.006, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Do we have to incorporate ecological interactions in the sensitivity assessment of ecosystems? An examination of a theoretical assumption underlying species sensitivity distribution models. Environ. Int. 34(3): 390-396. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2007.09.006, meer
 • Peer reviewed article De Samber, B.; Silversmit, G.; Evens, R.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.; Masschaele, B.; Van Hoorebeke, L.; Balcaen, L.; Vanhaecke, F.; Falkenberg, G.; Vincze, L. (2008). Three-dimensional elemental imaging by means of synchrotron radiation micro-XRF: developments and applications in environmental chemistry. Anal. Bioanal. Chem. 390(1): 267-271. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-007-1694-0, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Koene, J.M.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2008). Reduction of growth and haemolymph Ca levels in the freshwater snail Lymnaea stagnalis chronically exposed to cobalt. Ecotoxicol. Environ. Saf. 71(1): 65-70. dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.07.004, meer
 • Peer reviewed article Erk, M.; Muyssen, B.T.A.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2008). Metallothioneins and cytosolic metals in Neomysis integer exposed to cadmium at different salinities. Mar. Environ. Res. 65(5): 437-444. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2008.02.002, meer
 • Peer reviewed article Erk, M.; Muyssen, B.T.A.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2008). Metallothionein and cellular energy allocation in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer exposed to cadmium at different salinities. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 357(2): 172-180. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2008.01.015, meer
 • Peer reviewed article Gillard, J.; Devos, V.; Huysman, M.J.J.; De Veylder, L.; D’Hondt, S.; Martens, C.; Vanormelingen, P.; Vannerum, K.; Sabbe, K.; Chepurnov, V.A.; Inzé, D.; Vuylsteke, M.; Vyverman, W. (2008). Physiological and transcriptomic evidence for a close coupling between chloroplast ontogeny and cell cycle progression in the pennate diatom Seminavis robusta. Plant Physiol. 148(3): 1394-1411. http://dx.doi.org/10.1104/pp.108.122176, meer
 • Peer reviewed article Willems, W.; Goethals, P.; Van den Eynde, D.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Where is the worm? Predictive modelling of the habitat preferences of the tube-building polychaete Lanice conchilega. Ecol. Model. 212(1-2): 74-79. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.10.017, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Forrez, I.; Dierckens, K.; Sorgeloos, P.; Janssen, C.R. (2007). Chronic toxicity of dietary copper to Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 81(4): 409-418. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.01.002, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; Muyssen, B.T.A.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2007). Comparison of nickel toxicity to cladocerans in soft versus hard surface waters. Aquat. Toxicol. 84(2): 223-235. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.03.025, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.; Meixner, H.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N.; Mader, H. (2007). Concept and application of the usable volume for modelling the physical habitat of riverine organisms. River Res. Applic. 23(5): 545-558. http://dx.doi.org/10.1002/rra.998, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66(1): 1-8. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2006.04.005, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt Estuary (B-Nl). Environ. Pollut. 147(3): 668-676. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2006.09.016, meer
 • Peer reviewed article Speelmans, M.; Vanthuyne, D.R.J.; Lock, K.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2007). Influence of flooding, salinity and inundation time on the bioavailability of metals in wetlands. Sci. Total Environ. 380(1-3): 144-153. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.07.041, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Roman, Y.E.; Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2007). Toxicological availability of nickel to the benthic oligochaete Lumbriculus variegatus. Environ. Int. 33(6): 736-742. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2007.02.006, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. (Berl.) 148(6): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-005-0160-9, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Fockedey, N.; Janssen, C.R. (2006). Non-target effects of the insecticide methoprene on molting in the estuarine crustacean Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 332(2): 226-234. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.11.021, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2006). Effects of methoprene, nonylphenol, and estrone on the vitellogenesis of the mysid Neomysis integer. Gen. Comp. Endocrinol. 147(2): 190-195. http://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2005.12.021, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2006). Mechanisms of chronic waterborne Zn toxicity in Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 77(4): 393-401. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2006.01.006, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Fenske, M.; Verslycke, T.; Tyler, C.; Janssen, C.R. (2005). Development of a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay for vitellin in the mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol., Part A Physiol. 142(1): 43-49. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2005.07.006, meer
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations. Hydrobiologia 540(1-3): 275-278. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7151-6, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.A.; Vethaak, A.D.; Arijs, K.; Janssen, C.R. (2005). Flame retardants, surfactants and organotins in sediment and mysid shrimp of the Scheldt estuary (The Netherlands). Environ. Pollut. 136(1): 19-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2004.12.008, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2004). Long-term acclimation of Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindak to different copper concentrations: changes in tolerance and physiology. Aquat. Toxicol. 68(1): 61-74. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2004.02.005, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Canli, M.; Van Lierde, V.; Forrez, I.; Vanhaecke, F.; Janssen, C.R. (2004). Reproductive toxicity of dietary zinc to Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 70(3): 233-244. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2004.09.008, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2004). Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol. 138(4): 427-433. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpb.2004.05.012, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Poelmans, S.; De Wasch, K.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2004). Testosterone and energy metabolism in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following exposure to endocrine disruptors. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1289-1296. http://dx.doi.org/10.1897/03-338, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Roast, S.D.; Widdows, J.; Jones, M.B.; Janssen, C.R. (2004). Cellular energy allocation and scope for growth in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following chlorpyrifos exposure: a method comparison. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 306(1): 1-16. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2003.12.022, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2004). Seasonal and spatial patterns in cellular energy allocation in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) of the Scheldt estuary (The Netherlands). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 306(2): 245-267. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2004.01.014, meer
 • Peer reviewed article Katranitsas, A.; Castritsi-Catharios, J.; Persoone, G. (2003). The effects of a copper-based antifouling paint on mortality and enzymatic activity of a non-target marine organism. Mar. Pollut. Bull. 46(11): 1491-1494. dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(03)00253-4, meer
 • Peer reviewed article Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (2003). Optimisation of T-ISO biomass production rich in essential fatty acids: 2. Effect of different light regimes on the production of fatty acids. Aquaculture 216(1-4): 223-242. dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00375-7, meer
 • Peer reviewed article Tzovenis, I.; De Pauw, N.; Sorgeloos, P. (2003). Optimisation of T-ISO biomass production rich in essential fatty acids: 1. Effect of different light regimes on growth and biomass production. Aquaculture 216(1-4): 203-222. dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00374-5, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vercauteren, J.; Devos, C.; Moens, L.; Sandra, P.; Janssen, C.R. (2003). Cellular energy allocation in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following tributyltin exposure. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 288(2): 167-179. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(03)00006-6, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vangheluwe, M.; Heijerick, D.; De Schamphelaere, K.; Van Sprang, P.; Janssen, C.R. (2003). The toxicity of metal mixtures to the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) under changing salinity. Aquat. Toxicol. 64(3): 307-315. dx.doi.org/10.1016/S0166-445X(03)00061-4, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R.; Bossuyt, B.T.A. (2002). Tolerance and acclimation to zinc of field-collected Daphnia magna populations. Aquat. Toxicol. 56(2): 69-79. dx.doi.org/10.1016/S0166-445X(01)00206-5, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2002). Effects of a changing abiotic environment on the energy metabolism in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 279(1-2): 61-72. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(02)00339-8, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Desender, K.; Janssen, C.R. (2001). Effects of metal contamination on the activity and diversity of carabid beetles in an ancient Pb-Zn mining area at Plombières (Belgium). Entomol. exp. appl. (Print) 99(3): 355-360. http://dx.doi.org/10.1046/j.1570-7458.2001.00835.x, meer
 • Peer reviewed article Persoone, G. (1968). Ecologie des infusoires dans les salissures de substrats immergés dans un port de mer. I. Le film primaire et le recouvrement primaire. Protistologica (Paris, 1965) IV(2): 187-194, meer
 • Peer reviewed article Persoone, G. (1965). Contributions à l'étude des bactéries marines du littoral belge: II. Comparaison de plusieurs méthodes pour détacher et obtenir en suspension les bactéries contaminant des surfaces. Med. K. Belg. Inst. Nat. Wet. XLI(12): 1-12, meer
 • Barbosa, J.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2023). Application of QSAR models for screening of sea-dumped munition and related chemicals: The Paardenmarkt as a case study, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 18, meer
 • De Witte, Y.; Niu, Z.; Catarino, A.I.; Everaert, G.; Asselman, J.; Janssen, C. (2023). Combined effects of temperature and microplastics on Phaeodactylum tricornutum and Nitokra spinipes, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 54, meer
 • Lorré, D.; Vandamme, S.; Braeckman, U.; Van der Biest, K.; Janssen, C.; Asselman, J. (2023). Assessing risk of offshore windfarms towards ecosystem services, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 73, meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Kopke, K.; Janssen, C.; Everaert, G. (2023). Value for money: A cost-effectiveness analysis of microplastic sampling and analytics, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 30-31, meer
 • Meyers, N.S.; Everaert, G.; Janssen, C.; De Witte, B. (2023). Value for Money: A cost-effectiveness analysis of microplastic sampling and analytics, in: SETAC Europe 33rd annual meeting, 30 April–4 Day 2023 | Dublin, Ireland + online “Data-driven environmental decision-making”: Abstract Book. pp. 564-565, meer
 • Niu, Z.; Le Gall, M.; Curto, M.; Demeyer, E.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Janssen, C.; Dhakal, H.; Davies, P.; Everaert, G. (2023). Combined effects of global warming and plastic leachates from conventional and bio-based polymers on a harpacticoid copepod, in: SETAC Europe 33rd annual meeting, 30 April–4 Day 2023 | Dublin, Ireland + online “Data-driven environmental decision-making”: Abstract Book. pp. 218, meer
 • Pelsmaekers, E.P.B.; Janssen, C.; Cannicci, S.; Munga, C.N.; Dahdouh-Guebas, F. (2023). Assessment of macro- and microplastics in the mangrove bay of Gazi (Kenya), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 81, meer
 • Peng, M.; Vercauteren, M.; Grootaert, C.; Catarino, A.I.; Everaert, G.; Rajkovic, A.; Janssen, C.; Asselman, J. (2023). Bioenergetic status of human intestinal Caco-2 cells after exposure to simulated environmental nanoplastics, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 82, meer
 • Peng, M.; Vercauteren, M.; Grootaert, C.; Catarino, A.I.; Everaert, G.; Rajkovic, A.; Janssen, C.; Asselman, J. (2023). Bioenergetic status of human intestinal Caco-2 cells after exposure to simulated environmental nanoplastic, in: SETAC Europe 33rd annual meeting, 30 April–4 Day 2023 | Dublin, Ireland + online “Data-driven environmental decision-making”: Abstract Book. pp. 82, meer
 • Sioen, M.; Vercauteren, M.; Blust, R.; Janssen, C.; Town, T.M.; Asselman, J. (2023). Visualization of labeled nanoplastics in algae, using STED microscopy and Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 15, meer
 • Sioen, M.; Vercauteren, M.; Asselman, J.; Janssen, C.; Blust, R.; Town, R.M. (2023). Interaction of marine algae and nanoplastics: Impact on growth and EPS production, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 101, meer
 • Vermeulen, C.; Schmid, M.; Asselman, J.; Bouman, T.; Cauberghe, V.; Couvreur, G.; De Clercq, W.; Devriese, L,; Janssen, C.; Meysman, S.; Trachet, J.; Vandamme, S.; Vermeulen, V. (2023). Are you ready for the blue transition? Increasing involvement and social acceptance for a sustainable transition at the Belgian Coast, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 36-37, meer
 • Anglada Segura, S.; Niu, Z.; Plijnaar, L.; Janssen, C.R.; Everaert, G.; Catarino, A.I. (2022). Impact of global warming and plastic leachates from conventional and bio-based polymers on the growth of Phaeodactylum tricornutum, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 32, meer
 • Barbosa, J.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2022). Cytotoxicity of sea-dumped chemical munitions in rainbow trout gill (RTgill-W1) and human colon adenocarcinoma (Caco2) cells, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 35, meer
 • Bouwens, J.; Vercauteren, M.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Everaert, G. (2022). Micro- and macroplastic concentrations in the water column and sediment of Belgian sea ports and estuaries. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Everaert, G.; Shettigar, N.A.; Devriese, L.; Vercauteren, M.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Toorman, E. (2022). Lowland rivers as sinks for plastic? A model-based case study relying on in situ observations for the Scheldt estuary in Belgium, in: Microplastics 2022: Congressi Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, Switzerland – 6-11 November 2022: Abstracts. pp. 13, meer
 • Lambert, S.; Vercauteren, M.; Van Landuyt, J.; Liu, Z.; Diopere, E.; Boon, N.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2022). Do we inhale aerosolized microplastics on the beach?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 59, meer
 • León Duque, M.C.; Li, Y.; Asselman, J.; Janssen, C.; Everaert, G.; Catarino, A.I.; De Rijcke, M. (2022). Microplastics transfer from the ocean to the atmosphere through aerosolization, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 61, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.; Goethals, P.; Everaert, G. (2022). Bayesian Belief Networks as a toolbox for the creation of a decision support framework for plastic clean-up technology selection in rivers and estuaries, in: SETAC Europe 32nd Annual Meeting 15–19 may 2022 | Copenhagen, Denmark: “Towards a reduced pollution society”. Abstract Book. pp. 422, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.A.E.; Goethals, P.L.M. (2022). Assisting stakeholders in their choice of riverine and estuarine plastic clean-up technologies with the aid of Bayesian Belief Networks, in: EGU General Assembly 2022. Vienna, Austria 23–27 May 2022. pp. EGU22-4092. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu22-4092, meer
 • Liu, Z.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Asselman, J. (2022). People who live by the sea can get healthier by breathing?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 66, meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Everaert, G.; Hostens, K.; Janssen, C. (2022). Detection and identification of microplastics in biota using Nile red and machine learning: validation of an innovative, cost-effective approach, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 20-21, meer
 • Meyers, N.S.; De Witte, B.; Everaert, G.; Hostens, K.; Janssen, C. (2022). Detection and identification of microplastics in biota using Nile red and machine learning: Validation of an innovative, cost-effective approach, in: SETAC Europe 32nd Annual Meeting 15–19 may 2022 | Copenhagen, Denmark: “Towards a reduced pollution society”. Abstract Book. pp. 264-265, meer
 • Niu, Z.; Le Gall, M.; Curto, M.; Demeyer, E.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Janssen, R.; Dhakal, H.; Davies, P.; Everaert, G. (2022). Combined effects of global warming and plastic leachates from conventional and bio-based polymers on a harpacticoid copepod, in: MICRO 2022, Online Atlas Edition: Plastic Pollution from MACRO to nano, 14-18 November 2022. pp. 427296. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7216305, meer
 • Sahota, R.; Boyen, J.; Semmouri, I.; Bodé, S.; De Troch, M. (2022). An inter-order comparison of copepod fatty acid composition and biosynthesis in response to a long-chain PUFA-deficient diet along a temperature gradient, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 80-81, meer
 • Semmouri, I. (2022). Temporal effects of chemical and physical stressors on marine zooplankton: A molecular approach = Temporele effecten van chemische en fysische stressoren op marien zoöplankton: een moleculaire benadering. Ir Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 978 9 46357 503 4. 471 pp., meer
 • Sioen, M.; Vercauteren, M.; Blust, R.; Janssen, C.; Town, R.M.; Asselman, J. (2022). Interaction of marine algae and nanoplastics, and the possible impact on the bioavailability of nanoplastics to primary consumers through the food-pathway, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 85, meer
 • Timperman, J.; Meyers, N.; Asselman, J.; Janssen, C.; De Witte, B.; Catarino, A.I.; De Rijcke, M.; Everaert, G. (2022). Flow cytometry for microplastic observation in the marine environment, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 87, meer
 • Devriese, L.I.; Janssen, C.R. (2021). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake (marien) zwerfvuil en microplastics in België. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2021_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206043. 46 pp., meer
 • Everaert, G.; Asselman, J.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Janssen, C.R.; Shettigar, N.A.; Teunkens, B.; Toorman, E.; Van Damme, S.; Vercauteren, M.; Devriese, L. (2021). Plastic baseline (t0) measurement in the scope Flemish Integral Action Plan on Marine Litter (OVAM). Report 2020. Flanders Marine Institute: Oostende. 101 pp., meer
 • Everaert, G.; De Rijcke, M.; Lonneville, B.; Janssen, C.; Backhaus, T.; Mees, J.; van Sebille, E.; Koelmans, A.; Catarino, A.I.; Vandegehuchte, M. (2021). First global map of risks of microplastic in the ocean surface, in: SETAC Europe 2021: SETAC Europe 31st Annual Meeting, 3-6 May 2021. pp. 2 pp, meer
 • Meyers, N.; Catarino, A.I.; Janssen, C.; De Witte, B.; Everaert, G. (2021). A novel, automated method to identify microplastic polymers based on fluorescent staining with Nile Red, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 86, meer
 • Van Acker, E. (2021). Human exposure and potential health effects of marine compounds in sea spray aerosols = Humane blootstelling en potentiële gezondheidseffecten van mariene componenten in zeespray aerosolen. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. 245 pp., meer
 • Barbosa, J.; Asselman, J.; Janssen, C.; De Schamphelaere, K. (2020). Towards the establishment of a prioritization strategy: a combination of exposure and toxicity data, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 46, meer
 • Devriese, L.I.; Janssen, C.R. (2020). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake (marien) zwerfvuil en microplastics in België. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043887. 45 pp., meer
 • Everaert, G.; De Rijcke, M.; Lonneville, B.; Janssen, C.; Backhaus, T.; Mees, J.; Van Sebille, E.; Koelmans, A.; Vandegehuchte, M. (2020). Risk of microplastic in the global ocean, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 91, meer
 • Liu, Z.; Janssen, C.; Asselman, J. (2020). Do population near the coast have a lower lung cancer incidence rate?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 63, meer
 • Parmentier, K.; Adamopoulou, A.; Roose, P.; Baetens, K.; Lacroix, G.; Moeris, S.; Hansul, S.; De Schamphelaere, K.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; Van Langenhove, H.; Vanhaecke, L.; Huysman, S.; Gaulier, C.; Guo, W.; Baeyens, W.; Gao, Y.; Smedes, F. (2020). New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers. Belgian Science Policy Office: Brussels. 136 pp., meer
 • Peng, M.; Janssen, C.; Asselman, J. (2020). Micro- and nano-plastic research: identifying key research needs for environmental and human health, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 73, meer
 • Peng, M.; Janssen, C.; Asselman, J. (2020). Micro- and nano-plastics: identifying key research needs for environmental and human health assessment, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 73, meer
 • Semmouri, I. (2020). Biomonitoring of a zooplankton population via in situ real-time RNA sequencing on the Simon Stevin. Brilliant Marine Research Idea 2019 – Extended abstract. Ghent University: Gent. 1 pp., meer
 • Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2020). Metatranscriptome of a marine pelagic crustacean community using nanopore sequencing, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 12, meer
 • Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2019). Marine biogenics in sea spray: a new source of pharmaceuticals and nutritionals, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 37, meer
 • Barbosa, J.A.; Asselman, J.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2019). The effect of emerging pollutants in the North Sea on fish growth: An in silico-in vitro approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 91, meer
 • Declercq, A.; De Rijcke, M.; Devriese, L.I.; Bossaer, M.; Janssen, C.R.; Pirlet, H.; Khelifi, S.; Vrielinck, H.; Everaert, G.; Vandegehuchte, M. (2019). Let’s jump in the plastics pool: How to detect unnoticed small plastic particles in our North Sea?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 73, meer
 • Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2019). Risk assessment of microplastics in the ocean , in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 108, meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; De Schamphelaere, K. (2019). Severe effects of neonicotinoid insecticides on Nitocra spinipes under different exposure conditions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 125, meer
 • Stechele, B.; Nevejan, N.; Asselman, J.; Bossier, P.; Degraer, S.; Joyce, A. (2019). Finding native oysters in the Belgian North Sea using eDNA. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 13 March 2019. Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Centre: Gent. 1 poster pp., meer
 • Stratigaki, V.; Troch, P.; Foley, M.; Mertens, T.; Janssen, C.R.; Motmans, S.; Candries, M.; Forehand, D.; Loukogeorgaki, E.; Rusu, L.; Gesteira, M.G.; Grm, A.; Ferri, F.; Capietti, L.; Temiz, I.; Michailides, C.; Lavidas, G.; Loizidou, X. (2019). WECANet: An open pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on wave energy – European COST Action CA17105, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 78-80, meer
 • Van Acker, E.; Asselman, J.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2019). Sea spray exposure to man: an initial risk-benefit assessment  , in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 143, meer
 • Asselman, J.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.R. (2018). Molecular technologies in the marine environment: assessing the status of marine ecosystems with just four letters ACTG, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 68, meer
 • Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2018). The molecular basis for positive health effects of sea spray on human lung cells, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 32, meer
 • Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2018). Response of zooplankton dynamics to multiple stressors in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 40, meer
 • Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2018). Ecological risk assessment of microplastics in the marine environment, in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 223, meer
 • Koch, J.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Investigating life history toxicity in the copepod Nitocra spinipes by means of a Dynamic Energy Budget model, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 18, meer
 • Lodewijks, E.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Potential human health effects of phycotoxins in marine bioaerosols, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 139-140, meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.; De Schamphelaere, K. (2018). Using no observed effects to identify main contributing micropollutants in mixture toxicity assessment, in: SETAC Europe 28th Annual Meeting, 13-17 May 2018, Rome, Italy: Abstract Book. , meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Ecotoxicity testing of environmentally realistic contaminant mixtures using passive samplers: what can we learn from repeating toxicity tests over an extended period of time?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 22, meer
 • Semmouri, I.; Asselman, J.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Effects of temperature on the transcriptome of the marine copepod Temora longicornis, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 112, meer
 • Van Acker, E. (2018). Do marine aerosols improve human health? An exploratory “holistic” approach. Brilliant Marine Research Idea 2017 – Extended abstract. Ghent University: Gent. , meer
 • Van Acker, E.; Asselman, J.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Do marine aerosols improve human health?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 133, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Huysman, S.; Vandegehuchte, M.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Human exposure to algal toxins via sea spray aerosols, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 155, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.-J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 9, meer
 • De Raedt, J.; Janssen, C.R.; Baert, J.M.; De Laender, F. (2017). Movement of chemical stressors changes the relationship between regional diversity and productivity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 22, meer
 • De Rijcke, M. (2017). The current and future risk of harmful algal blooms in the North Sea = Het huidig en toekomstig risico voor schadelijke algenbloei in de Noordzee. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Bioscience Engineering: Gent. ISBN 978-94-6357-004-6. 240 pp., meer
 • De Rijcke, M.; Van Acker, E.; Janssen, C.; Vandegehuchte, M. (2017). Sea spray aerosols, a new wind in coastal monitoring. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • Deruytter, D. (2017). Bioavailability and mixture effects of metals in different European mussel populations, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 124-125, meer
 • Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2017). How to cope(pod) with a multistressor environment?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 30, meer
 • Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2017). How to cope(pod) with a multistressor environment? Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Ghent University, Marine Biology Section/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Gent. 1 poster pp., meer
 • Grosemans, T.; Asselman, J.; Boets, P.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Detection and degradation of environmental DNA (eDNA) in the marine environment: a lab and field approach using plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 39, meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Demeestere, K.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.; Schamphelaere, K. (2017). Single substance and mixture toxicity of emerging polar micropollutants detected in the marine environment, in: SETAC Europe 27th Annual Meeting: Environmental quality through transdisciplinary collaboration, 7-11 May, 2017, Brussels, Belgium. pp. 284, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.R. (2017). Phycotoxins in sea spray aerosols: friend or foe?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 86, meer
 • Vrebos, D.; Staes, J.; Bennetsen, E.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Gabriels, K.; Goethals, P.; Hermy, M.; Liekens, I.; Marsboom, C.; Ottoy, S.; Van der Biest, K.; van Orshoven, J.; Meire, P. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Baert, J.; De Laender, F.; Sabbe, K.; Janssen, C. (2016). Slow but surely might win the race: diverse phytoplankton communities preserve evenness better in a changing environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 16, meer
 • De Raedt, J.; De Laender, F.; Baert, J.; Janssen, C. (2016). Algal and toxicant dispersal are key factors for maintaining biovolume production in diatom communities affected by a toxic stressor, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 38, meer
 • De Rijcke, M.; Baert, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2016). Allelopathy in algal bloom formation? A (allelo)pathetic story…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 39, meer
 • Deruytter, D. (2016). Bioavailability and mixture effects of metals in different European mussel populations. PhD Thesis. Ghent University, Environmental Toxicology Unit: Gent. 196 pp., meer
 • Deruytter, D.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2016). Does the dose make the poison? The influence of biotic and abiotic factors on the toxicity of copper in mussels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 50, meer
 • Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2016). Understanding the response of zooplankton biodiversity and functioning in the North Sea as multistressor environment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 68, meer
 • Everaert, G. (2016). Potential risk of organic micro pollutants on marine phytoplankton in the greater North Sea: integration of modelling and experimental approaches, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 155-156, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.; Janssen, C.R. (2016). The biological pollutant pump. How a phytoplankton bloom alters the concentrations of organic chemicals in the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 51, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2016). The biological pollutant pump: how a phytoplankton bloom alters the concentrations of organic chemicals in the marine environment. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Gent. 1 poster pp., meer
 • Filimonova, V.; Gonçalves, F.; Marques, J.C.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M.; Gonçalves, A.M.M. (2016). Mixture and individual effects of a herbicide and a metal on marine and estuarine planktonic species, in: Brownlie, K. et al. (Ed.) Second Mares Conference: Marine Ecosystems Health and Conservation, February 1st - 5th 2016, Olhão, Portugal: Abstract book. pp. 125, meer
 • Grosemans, T.; Asselman, J.; Boets, P.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2016). Measuring biodiversity with a bottle of water: development and field validation of an eDNA approach with plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 56, meer
 • Van Acker, E. (2016). Interaction of marine pathogens and Harmful Algae (HAB): effect on bivalve recruitment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 150, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.R. (2016). Right place, wrong time: mixture toxicity effects of pathogens and HABs on bivalve recruitment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 111, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). The importance of acoustic telemetry for restoring fish stocks, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 104, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). Acoustic telemetry as a tool for cod stock assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 40, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A. (2016). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 1-3, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2016). Marine migration routes of North-western European silver eel (Anguilla anguilla L.). Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Marine Biology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Vlaeminck, K. (2016). Microplastic pollution in Belgian coastal waters: realistic assessment of the effects of microplastics on zooplankton. MSc Thesis. Universiteit Gent - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: 2016. 76 pp., meer
 • Baert, J.M.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Laender, F. (2015). Diatom diversity: the insurance for primary production in a changing world?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 17, meer
 • Boets, P.; Faasse, M.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2015). Alien macroinvertebrates in brackish and marine waters: the situation in Belgium and the Netherlands, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 24, meer
 • De Raedt, J.; Baert, J.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2015). Interaction between chemical stress and dispersal in marine phytoplankton communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 46, meer
 • De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). The combined temperature and nutrient load effects do not explain the development of harmful algal blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 47, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). Sick mussels: toxic algae pave the way for pathogenic bacteria, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 48, meer
 • Deruytter, D.; De Schamphelaere, K.; Nevejan, N.; Janssen, C.R. (2015). Toxicity of marine metal mixtures is concentration- and metal combination- dependent, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 59, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Claessens, M.; Baert, J.; Roose, P.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2015). Much to do about nothing? Assessing the toxicity of realistic marine contaminant mixtures, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 62, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Van Echelpoel, W.; De Gussem, K.; De Gueldre, G.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C. (2015). Unraveling the sources of marine microplastics: your daily contribution?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 136, meer
 • Van Echelpoel, W.; Boets, P.; Landuyt, D.; Gobeyn, S.; Everaert, G.; Bennetsen, E.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2015). Species distribution models for sustainable ecosystem management, in: Park, Y.-S. et al. Advanced modelling techniques studying global changes in environmental sciences. Developments in environmental modelling, 27: pp. 115-134. https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-63536-5.00008-9, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Nevejan, N.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R. (2014). Spatfall in a changing environment: mind the HAB, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 39, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; De Schamphelaere, K.; Blust, R.; Janssen, C.R. (2014). Copper toxicity in mussels: do salinity, organic matter and population history matter?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 52, meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; De Wolf, D.; Van Rijckeghem, C.; Tavernier, I.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2014). Art students enhance their ocean literacy, in: Abstracts IMSCC 2014: 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014, Porto, Portugal. pp. 1, meer
 • Janssen, C.R. (2014). Marine pollution along the East African coast: problems and challenges, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. 13, meer
 • Orellana, O.; Vanden Bussche, J.; Van Meulebroek, L.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2014). UHPLC-HR-Orbitrap mass spectrometry for quantitative analysis of lipophilic marine toxins in shellfish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 84, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2014). Microplastics... one league under the sea*!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 107, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2014). Microplastic on our plate, also in our shops…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 108, meer
 • Van Echelpoel, W. (2014). Micro-CT als innovatieve visualisatietechniek van microplastics in mariene organismen, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 152-155, meer
 • Viaene, K.; de Hoop, L.; Hendriks, J.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2014). Modelling – alternative resource for oil risk assessment?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 126, meer
 • Baert, J. (2013). PCB accumulatie in Arctische zeevogels: het belang van migratie en dieet, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 114-117, meer
 • Baert, J.; Janssen, C.R.; Borgå, K.; De Laender, F. (2013). Opportunism and migration increase PCB levels in Arctic seabirds, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 12, meer
 • Boets, P. (2013). Impact assessment of alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). PhD Thesis. Ghent University: Gent. ISBN 978-90-5989-595-9. 209 pp., meer
 • Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2013). Assessment of biopollution in Belgian coastal harbours, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 16, meer
 • Claessens, M. (2013). The use of passive samplers as a central tool in integrated environmental risk assessments. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Bioscience Engineering: Ghent. ISBN 978-9-0598962-1-5. 182 pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Goffin, A.; Ghekiere, A.; Mees, J.; Vanhaecke, L.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2013). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone: INRAM: Final Report. SD/NS/02. Belgian Science Policy Office: Brussels. 114 pp., meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Daniels, L. (2013). Invloed van zoutgehalte en organisch materiaal op kopertoxiciteit bij mossels uit verschillende Europese populaties, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 123-124, meer
 • De Rijcke, M. (2013). Toxiciteit van twee mariene alg toxinen voor larven van de mossel en het pekelkreeftje = Toxicity of two marine algal toxins to blue mussel and brine shrimp larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 129-130, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Vanden Bussche, J.; Vanhaeck, L.; Janssen, C.R. (2013). Toxicity of two marine algal toxins to blue mussel and brine shrimp larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 34, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Vergucht, E.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2013). The combined effects of DOC and salinity on the accumulation and toxicity of copper in mussel larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 40, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2013). PCBs still sticking around, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 45, meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-3-3. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgian Marine Research - an overview. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-4-0. 127 pp., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Pollution monitoring at extreme low concentration levels: is it still feasible?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 68, meer
 • Orellana, G.; Vandegehuchte, M.; Vanden Bussche, J.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2013). Toxin profile of a Dinophysis sp. strain from the North Sea (Belgium) by ultra high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 75, meer
 • Viaene, K.P.J.; Janssen, C.R.; de Hoop, L.; Hendriks, J.; De Laender, F. (2013). Oil spills: never mind the droplets, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 106, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2012). Selective uptake of microplastics by a marine bivalve (Mytilus edulis), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 88, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Vandegehuchte, M.B.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2012). Plastic waste in the Belgian coastal waters and marine invertebrate wildlife, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 161-162, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2012). Occurrence of microplastics in Mytilus edulis and Arenicola marina collected along the French-Belgian-Dutch coast. Poster presentation. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2012). Occurrence of microplastics in mussels (Mytilus edulis) and lugworms (Arenicola marina) collected along the French-Belgian-Dutch coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 87, meer
 • Vandegehuchte, M. (2012). Plastic waste in the Belgian coastal waters : where and how much? [PPT]. Universiteit Gent: Gent. 7 pp., meer
 • Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Nguyen, L.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2012). Addressing emerging issues in marine metal ecotoxicology with novel analytical techniques. Poster presentation. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Nguyen, L.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2012). Addressing emerging issues in marine metal ecotoxicology with novel analytical techniques, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 96, meer
 • Vandegehuchte, M.; Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2012). Plastic waste in the Belgian coastal waters: where and how much?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 97, meer
 • Verbiest, K. (2012). Polaire ecotoxicologie: effecten van organische polluenten op Arctische ecosystemen, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 131, meer
 • Verbiest, K. (2011). Polaire ecotoxicologie: effecten van organische polluenten op Arctische ecosystemen. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. 76 pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Roose, P.; Janssen, C. (2010). Hoe vervuild is onze Noordzee nu eigenlijk?, in: De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27: pp. 3-11, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Coates, D.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2009). Use of multibiomarker experiments with caged mussels for risk assessment of marine pollutants, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 29, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Wille, K.; Monteyne, E.M.; Goffin, A.; Vanhaecke, L.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.F.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2009). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 30, meer
 • Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2009). Determination of pharmaceuticals in water samples of the Belgian coastal zone and the Scheldt Estuary using LC-MS, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 78, meer
 • (2008). Chemische vervuiling in de Westerschelde [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Risico’s van chemische stoffen in mariene systemen: databanken en technieken [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Rappé, K.; Claessens, M.; Coates, D.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2008). Biomarker responses in Mytilus edulis following in situ exposure in Belgian coastal harbours, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2009). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 60, meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Merckx, B.; Goethals, P.; Steyaert, M.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2007). Predicting nematode biodiversity using artificial neural networks, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [19], meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2007). Endocrine disruptor levels in invertebrates from the Scheldt estuary: cause for concern? BMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2007). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary: distribution exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 44, meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2006). Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Ghekiere, A. Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814) = Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 24-35, meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2006). Effects of methoprene, nonylphenol, and estrone on the vitellogenesis of the mysid Neomysis integer, in: Ghekiere, A. Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814) = Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 48-57, meer
 • Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 41-60, meer
 • Tack, F.; Janssen, C.; Meire, P. (2006). Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT": final report. Belgian Science Policy: Brussel. 83 pp., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 227-247, meer
 • Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wasch, K.; Vethaak, D.; Mees, J.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.L.M.; Breine, J.J.; Maes, J.; Simoens, I.; Ercken, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.; De Pauw, N. (2002). Referenties voor een visindex. Landschap 19(1): 59-61, meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, meer
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, meer
 • Verslycke, T.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2002). The testosterone metabolism of Neomysis integer: the quest continues… (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 52, meer
 • Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2002). Can mysid shrimp help us unravel possible endocrine disruption in marine environments?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 21, meer
 • Verslycke, T.; De Wasch, K.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2001). The testosterone metabolism of Neomysis integer: how different are we from shrimp?, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 69, meer

Projecten (17)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • AS-MADE: Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Beheersing van het slibtransport in niet-bevaarbare waterlopen als deel van het integraal waterbeheer: project Zwalmbekken, meer
 • Detection and isolation of harmful algae in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • DISARM: Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management, meer
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, meer
 • EMBRC: European Marine Biological Resource Centre - Belgium, meer
 • Koppeling en integratie van ecologische modellen in beslissingsondersteunende systemen voor het beheer van biologische gemeenschappen in rivieren, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • NewSTHEPS: Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', meer
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, meer
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, meer
 • Ontwikkeling van neurale netwerk modellen voor de voorspelling van macro-invertebratengemeenschappen voor toepassing in rivierbeheer, meer
 • PLUXIN: Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders, meer
 • The spatio-temporal impact of global change stressors on copepod populations. A transcriptome approach, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, meer
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, meer

Datasets (9)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • The impact of water brownness on ciprofloxacin ecotoxicity

  , meer
 • AS-MADE neustonnet plastiekmonitoring, meer
 • AS-MADE: Evaluatie van Marien Afval in de zone van het Belgisch Continentaal Plat: voorkomen en effecten, meer
 • Ecotoxicity testing of environmentally realistic contaminant mixtures using passive samplers, meer
 • Kreeftachtigen in Vlaanderen, meer
 • NewSTHEPS project data for the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PDM (Plastics Detection Model), meer
 • RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PIM (Polymer Identification Model), meer
 • Toxicity of ciprofloxacin (CIP) to cyanobacteria Microcystis aeruginosa, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets