IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=82
www.vliz.be/projects/as-made

Identifier financieringsorganisatie: SD/NS/12A (Other contract id)
Acroniem: AS-MADE
Periode: Juli 2009 tot Juni 2011
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie | Datasets 

Instituten (5)  Top | Publicatie | Datasets 

Abstract
Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer werkt mee aan het project ASMADE in samenwerking met het VLIZ, INBO en UGENT afdeling eco-toxicologie. Het doel van het project is de aanwezigheid van marine afval te bestuderen in het Belgische marien milieu. Daarnaast wil men onderzoeken wat het effect is van dit afval op een aantal geselecteerde marine soorten. Ook de financiële impact van deze vorm van vervuiling wordt bekeken. Zowel naar verwijderen als preventies van afval. Als resultaten wordt er een geïntegreerde data base voorzien met data over de aanwezigheid en verspreiding van de marine afval. Daarnaast zal er ook getracht worden het complete beeld van de vervuiling van de Noordzee weer te geven.

Datasets (6)  Top | Instituten | Publicatie 
  • AS-MADE : monitoring marine debris on the Belgian beaches, meer
  • AS-MADE neustonnet plastiekmonitoring, meer
  • AS-MADE: Evaluatie van Marien Afval in de zone van het Belgisch Continentaal Plat: voorkomen en effecten, meer
  • Monitoring of marine litter in the OSPAR region: beach surveys, meer
  • Onderzoek naar stookolieslachtoffers, meer
  • Verspreiding van zeevogels op het Belgisch Continentaal Plat, meer

Publicatie  Top | Instituten | Datasets 
  • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Datasets