IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Janssen, Colin
ORCID
ResearcherID
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), meer
 • Functie: Professor, Diensthoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 89 19
  GSM: + 32-(0)477-20 07 97
  Fax: +32-(0)9-264 37 66
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer
 • eCOAST, meer
 • Functie: Wetenschappelijk Directeur Milieu
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Biodiversity and ecosystem functioning in stressed environments, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Detection and isolation of harmful algae in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, meer
 • PhD Developing and optimising cost- and time-effective methods for the detection and identification of microplastics in the marine environment, meer
 • Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders, meer
 • Studie van de biobeschikbaarheid en ecotoxicologie van metalen in aquatische milieus. Aanvraag voor uitbreiding basisuitrusting, meer
 • Sustainable Marine Ecosystem Services , meer
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer
 • COLIN JANSSEN & VANDEN BERGHE, E. (2004). Data from ECOTOX www.vliz.be/vmdcdata/ecotox/index.htm; searched on dd/mm/yyyy., meer
 • De Rijcke, M.; Orellana, G.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vandegehuchte, M.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R.; Ghent University (2017): Growth and competition of dinoflagellates in culture media with different N:P ratios, meer
 • Deruytter, D.; Baert, J.M.; Nevejan, N.; De Schamphelaere, K.A.C, Janssen, C.R; Ghent University (2017). The effect of Cu-Ni mixtures on North Sea mussels., meer
 • G. Vandenbergh, T. Verslycke, C. Janssen, W. De Coen. 20/01/2001. ED-North Database: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem F. Comhaire, W. Dhooge & K. Callebaut, meer
 • Janssen C.R.; Thielemans L.K.; Vermeulen Y.; Sektie Mariene Biologie, Instituut voor Dierkunde. RUG: Belgium; (2017): Epifaunal bryozoans sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982 and April 1983., meer
 • Janssen, C.R.; Environmental toxicology research group - Ugent, Belgium; (2006): ENDIS-RISKS fysico-chemical measurements and hyperbenthos in the Scheldt river, 2002-2006., meer
 • Li, Y.; Hablützel, P.I.; Liu, Z.; Van Acker, E.; Janssen, C.R.; Asselman, J.; De Rijcke, M.; Flanders Marine Institute; Ghent University; Vrije Universiteit Brussel; Belgium; (2024): Seasonal dynamics of bacterial community structure and function in surf zone seawater of a recreational beach in Ostend, Belgium. Marine Data Archive., meer
 • Li, Y.; Schütte, W.; Dekeukeleire, M.; Janssen, C.; Boon, N.; Asselman, J.; Lebeer, S.; Spacova, I.; De Rijcke, M.; Flanders Marine Institute (VLIZ); University of Antwerp; Ghent University: Belgium; (2024): Immune receptor- and transcription factor-stimulatory activity of bacteria and endotoxin in sea spray aerosols on human cells. Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; Catarino, A.I.; Declercq, A. M.; Brenan, A.; Devriese, L.; Vandegehuchte, M.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Ghent University Laboratory for Environmental Toxicology (GhEnToxLab): Belgium; (2021): RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PDM (Plastics Detection Model). Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; Catarino, A.I.; Declercq, A.M.; Brenan, A.; Devriese, L.; Vandegehuchte, M.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Ghent University Laboratory for Environmental Toxicology (GhEnToxLab): Belgium; (2021): RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PIM (Polymer Identification Model). Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Ghent University Laboratory for Environmental Toxicology (GhEnToxLab): Belgium; (2024): RGB datasets for machine learning-based microplastic analysis - update. Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Schmidt, N.; Herzke, D.; Fuda, J.-L.; Vanavermaete, D.; Bossaer, M.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food; Ghent University; Flanders Marine Institute; Aix Marseille University; Norwegian Institute for Air Research; (2024): Infrared spectra of plastic polymers weathered in the marine environment under semi-controlled conditions. Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; Kopke, K.; Buhhalko, N.; Mattsson, K.; Janssen, C.R.; Everaert, G.; De Witte, B.; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food; Flanders Marine Institute; Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology (Ghent University); SFI Research Centre for Energy, Climate and Marine research and innovation (University College Cork); Department of Marine Systems (Tallinn University of Technology); Department of Marine Sciences (University of Gothenburg); (2023): ANDROMEDA predictive tools for estimating microplastic analysis costs. Marine Data Archive., meer
 • Niu, Z.; Curto, M.; Le Gall, M.; Demeyer, E.; Asselman, J.; Janssen, C.R.; Dhakal, H.N.; Davies, P.; Catarino, A.I.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute; University of Portsmouth; Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer; Centexbel; Blue Growth Research Lab; (2023): Microplastics formation data on polylactic acid and polypropylene items after UV radiation and seawater immersion. Marine Data Archive., meer
A1 publicaties (288) [show]
Peer reviewed publicaties (14) [show]
Boeken (18) [show]
Boekhoofdstukken (58) [show]
Thesis [show]
Abstracts (151) [show]
Rapporten (37) [show]
Overige publicaties (47) [show]
Thesis (co-)promotor (48) [show]
Thesis begeleider (2) [show]