IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Janssen, Colin
ORCID
ResearcherID
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), meer
 • Functie: Professor, Diensthoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 89 19
  GSM: + 32-(0)477-20 07 97
  Fax: +32-(0)9-264 37 66
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer
 • eCOAST, meer
 • Functie: Wetenschappelijk Directeur Milieu
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Biodiversity and ecosystem functioning in stressed environments, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Detection and isolation of harmful algae in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, meer
 • PhD Developing and optimising cost- and time-effective methods for the detection and identification of microplastics in the marine environment, meer
 • Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders, meer
 • Studie van de biobeschikbaarheid en ecotoxicologie van metalen in aquatische milieus. Aanvraag voor uitbreiding basisuitrusting, meer
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer
 • ANDROMEDA predictive tools for estimating microplastic analysis costs, meer
 • Ecotox, meer
 • ED-North Databank: Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem, meer
 • ENDIS-RISKS fysico-chemische data en hyperbenthos van de Schelde, 2002-2006., meer
 • Epifaunal bryozoans sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982 and April 1983, meer
 • Growth and competition of dinoflagellates in culture media with different N:P ratios, meer
 • RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PDM (Plastics Detection Model), meer
 • RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PIM (Polymer Identification Model), meer
 • The effect of Cu-Ni mixtures on North Sea mussel larvae, meer
A1 publicaties (281) [show]
Peer reviewed publicaties (13) [show]
Boeken (18) [show]
Boekhoofdstukken (58) [show]
Thesis [show]
Abstracts (140) [show]
Rapporten (34) [show]
Overige publicaties (47) [show]
Thesis (co-)promotor (45) [show]
Thesis begeleider (2) [show]