IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders
https://www.blauwecluster.be/project/pluxin

Identifier financieringsorganisatie: HBC.2019.2904 (AIO contract id)
Acroniem: PLUXIN
Periode: September 2020 tot Oktober 2023
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling niet elders geclassificeerd; CO_FUND - 5552 - VLAIO - Blauwe Cluster - cSBO; Innovatie, onderzoek en ontwikkeling, technologische verandering, intellectuele eigendomsrechten; Kunststoffen; Mariene vervuiling; Milieumonitoring; Trip distribution models
 Instituten | Publicaties | Datasets 

Instituten (6)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meer, partner
 • KU Leuven; Afdeling Hydraulica, meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), meer, partner
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, partner
 • Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO), meer, financier

Abstract
Plastics hebben een wereldwijde verspreiding en worden in toenemende conencrations/hoeveelheden waargenomen in marine ecosystemen. Door hun persistentie (niet-afbreekbaarheid) in aquatische systemen zullen het globaal plastics probleem nog decennia lang voortduren.

Datasets (3)  Top | Instituten | Publicaties 
 • Leone, G.; Catarino, A.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flemish Institute for Technological Research (VITO): Belgium; (2021): Hyperspectral reflectance dataset for dry, wet and submerged plastics in clear and turbid water. Marine Data Archive., meer
 • Ndwiga, J.R.; Catarino, A.I.; Bouwens, J.; Lopez Lopez, L.; Everaert, G.; Ghent University: Belgium; Flanders Marine Institute (VLIZ): Belgium; (2022): Quantification and Characterization of Plastic Litter in Slipways from the Port of Ostend, Belgium. Marine Data Archive., meer
 • Niu, Z.; Curto, M.; Le Gall, M.; Demeyer, E.; Asselman, J.; Janssen, C.R.; Dhakal, H.N.; Davies, P.; Catarino, A.I.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute; University of Portsmouth; Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer; Centexbel; Blue Growth Research Lab; (2023): Microplastics formation data on polylactic acid and polypropylene items after UV radiation and seawater immersion. Marine Data Archive., meer

Publicaties (18)  Top | Instituten | Datasets 
 • Catarino, A.I.; Everaert, G.; Knaeps, E.; De Keukelaere, L. (2024). Integrated simultaneous sampling campaign. PLUXIN Deliverable D4.6 & D4.7. VLIZ/VITO: Ostend. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48470/81, meer
 • Moulaert, I.; Devriese, L.I.; Sandra, M.; Pirlet, H. (2021). Aquatic plastic catchers: Overview of current technologies, knowledge gaps and future opportunities. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2021_004. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 53 pp. https://dx.doi.org/10.48470/3, meer
 • Toorman, E.; Achutha Shettigar, N. (2024). Development of a two-dimensional horizontal plastic dispersal model, model validation and uncertainty assessment. PLUXIN Deliverables D3.1, D3.2, D3.3, D3.4 & D3.5. KU Leuven: Leuven. 66 pp. https://dx.doi.org/10.48470/75, meer
 • De Keukelaere, L. (2024). Drone observations. PLUXIN Deliverable D5.3. Flemish Institute for Technological Research (VITO): Mol. 9 pp. https://dx.doi.org/10.48470/76, meer
 • Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M. (2022). Experimental data to calibrate the plastic dispersal model: effect of biofouling on vertical flux for different polymer types. PLUXIN Deliverable D2.3. Ghent University: Ghent . 48 pp. https://dx.doi.org/10.48470/73, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2023). Hyperspectral reflectance dataset of pristine, weathered, and biofouled plastics. ESSD 15: 745-752. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-745-2023, meer
 • Asselman, J.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Vercauteren, M. (2024). In situ concentrations to validate the model. Scientific report on micro- and macroplastic distribution in the study area. PLUXIN Deliverable D4.4 & D4.5. VLIZ/University of Antwerp (UA)/UGent: Ostend. 9 pp. https://dx.doi.org/10.48470/80, meer
 • Devriese, L.; Moulaert, I.; Bouwens, J.; Janssen, C.; Asselman, J.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Toorman, E.; Van Damme, S.; Teunkens, B.; Veys, K.; Loosvelt, L.; Everaert, G. (2021). PLUXIN – Roadmap to innovation. D6.2. Flanders Marine Institute: Ostend. 41 pp. https://dx.doi.org/10.48470/17, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN to scientific advisory board - Progress consultation and survey of future valorisation pathways. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 10 pp. https://dx.doi.org/10.48470/15, meer
 • Bouwens, J.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; Teunkens, B.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: micro- and macroplastic sampling and concentrations to initiate the 2DH plastic dispersal model. D4.2 & D4.3. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen: Ostend. 35 pp. https://dx.doi.org/10.48470/14, meer
 • Bouwens, J.; Asselman, J.; Vercauteren, M.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: optimized sampling and sample processing protocol (for microplastic). D4.1a. VLIZ/UGent: Ostend. 29 pp. https://dx.doi.org/10.48470/12, meer
 • Bouwens, J.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: optimized sampling and sample processing protocol (for macroplastic). D4.1b. VLIZ/Universiteit Antwerpen: Ostend. 29 pp. https://dx.doi.org/10.48470/13, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2020). PLUXIN: report of initiation meeting september 2020. D1.1. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 12 pp. https://dx.doi.org/10.48470/9, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Shettigar, N.A.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: report partner meeting march 2021. D1.1. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48470/8, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: report partner meeting september 2021. D1.1. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48470/10, meer
 • Everaert, G. (2020). PLUXIN: risk management matrix 2020. D1.2. VLIZ: Ostend. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48470/11, meer
 • Iordache, M.-D.; De Keukelaere, L.; Moelans, R.; Landuyt, L.; Moshtaghi, M.; Corradi, P.; Knaeps, E. (2022). Targeting plastics: Machine learning applied to litter detection in aerial multispectral images. Remote Sens. 14(22): 5820. https://dx.doi.org/10.3390/rs14225820, meer
 • ICES (2021). Working Group on Marine Litter (WGML; outputs from 2020 meeting). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(51). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iv, 90 pp. https://hdl.handle.net/10.17895/ices.pub.8185, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets