IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Toorman, Erik
ORCID
ResearcherID
  KU Leuven; Afdeling Hydraulica, meer
  Functie: BOF Hoofddocent
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)16-32 16 59
  Fax: +32-(0)16-32 19 89
  E-mail:
 • Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing, meer
 • Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing, meer
 • De invloed van structuurveranderingen in (haven) slib op het mechanisch gedrag ervan, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Geïntegreerde cohesief-sedimenttransportmodellering. I, meer
 • Geïntegreerde cohesief-sedimenttransportmodellering. II, meer
 • Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Numerical Modelling of Sediment-Laden Flow over Rough Surfaces - Extenda ble with Mobile Bed, meer
 • Numerieke simulatie van slibstroming in estuaria en havens, meer
 • Ontwikkeling van simulatiemodellen voor een twee fase stroming op geofysische schaal, met toepassingen op sedimenttransport in estuariene en kustzones, meer
 • Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders, meer
 • Prediction of cohesive sediment transport and bed dynamics in estuaries and coastal zones with integrated numerical simulation models, meer
 • Quantifying eco-morphodynamics interactions through space and time, meer
 • Suriname Coast Morphodynamic Model Development, meer
 • WEATHER-MIC, meer
A1 publicaties (34) [show]
Peer reviewed publicaties (10) [show]
Boeken (6) [show]
Boekhoofdstukken (35) [show]
Thesis [show]
Abstracts (38) [show]
Rapporten (23) [show]
Overige publicaties (6) [show]
Thesis (co-)promotor (13) [show]