Oproep Brilliant Marine Research Idea beurzen 2024

Biodiversiteit
Blauwe economie
Klimaat
Technologie & innovatie
Zee & gezondheid

De Zee als Goed Doel – de filantropische werking van het VLIZ – steunt jonge, origineel denkende mariene onderzoekers door opnieuw 6 onderzoeksbeurzen uit te reiken. PhD-studenten en junior postdocs in Vlaanderen en ook PhD-studenten uit het Zuiden komen in aanmerking voor deze onderzoeksfinanciering. Voorwaarde: out-of-the box durven denken. Deadline voor het indienen van voorstellen is 26 januari 2024.

laureaat van een BMRI-beurs


De Brilliant Marine Research Idea beurzen hebben als doel om promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun marien onderzoek. De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box denken.

Omdat marien onderzoek een veld bij uitstek is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, nodigt De Zee als Goed Doel bedrijven uit om dit beursconcept te sponsoren. Het totale beschikbare budget te spenderen aan BMRI-beurzen in 2024 bedraagt 30.000 euro waarvoor de goede doelenwerking van het VLIZ – De Zee als Goed Doel – kon rekenen op sponsoring van DEME en van HAEDES die elk bereid zijn één beurs op zich te nemen.

Een overzicht van de onderwerpen die in aanmerking komen voor de BMRI-beurzen, gekoppeld aan de respectievelijk poteniële financierders:

  • De Zee als Goed Doel zet in op thema’s die focussen op( maar niet beperkt zijn tot) klimaatverandering, de oceaan-klimaat-biodiversiteit-nexus, de gezondheid van de oceaan en de relatie van de oceaan met de menselijke gezondheid, aangevuld met horizontale thema’s zoals exploraties, mariene observaties en technologische innovaties.
  • DEME geeft de voorkeur aan mariene onderwerpen gelinkt aan kustengineering en hydrodynamica, offshore energie, meervoudig ruimtegebruik, oplossingen voor munitieopslagplaatsen, offshore engineering. 
  • HAEDES verkiest om onderwerpen te steunen met betrekking op klimaatbestendigheid en duurzame watersystemen, hernieuwbare energie uit oceanen en offshore, en havens & rivierlogistiek, blauwe groei.

De beurzen van max. 5000 euro dienen om jonge mariene wetenschappers te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, dataverwerving en -analyse, bezoeken aan andere instituten om gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, de aankoop van apparatuur of software nodig voor een bepaalde analyse, etc.

De verschillende calls for proposals en en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van VLIZ.

logobanner BMRI2024

 

Meer lezen over