IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

drs. Provoost, Sam
ORCID
ResearcherID
Taxonomische term: Plantae [WoRMS]
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Ecosysteembeheer, meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 85
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), meer
 • Functie: Thematic editor
 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), meer
  Functie: PhD student - hosted at the Flemish Institute of Nature Conservation
 • Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (Stereo II), meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • De Panne Beheersplan, meer
 • De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer, meer
 • Ecologische effecten van strandsuppletie, fase 3, meer
 • Integratie en synthese van de abiotische en biotische aspecten van de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Zandsuppletie Fase 5, meer
 • DeKa: Detailkartering van aandachtssoorten langs de Vlaamse Kust, meer
 • Opnames van de permanente transecten in de Baai van Heist, meer
 • PINK - Amphibia monitoring for the permanent surveillance of coastal areas in Flanders, Belgium, meer
 • PINK - Dragonfly (Odonata) monitoring for the permanent surveillance of coastal areas in Flanders, Belgium, meer
 • Vegetatiebedekking in het Belgische duinengebied door middel van PQ opnames 2007-2010, meer
A1 publicaties (12) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (35) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Rapporten (32) [show]
Overige publicaties (12) [show]
Thesis (co-)promotor [show]