IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Taverniers, Eric
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, meer
 • Functie: Coördinator Hydrometrie
 • Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), meer
 • 10 jarig overzicht, meer
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, meer
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Getij Zeescheldebekken, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • MONEOS, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • Waterkwantiteit en logistieke ondersteuning, meer
 • Bodem-bemonstering Beneden-Zeeschelde, meer
 • Evolutie van platen en geulen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven, meer
 • Gewone tijwaarnemingen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde, meer
 • Lithologische en granulometrische bodemkaart van de Zeeschelde, meer
 • Monitoring verdieping Schelde, meer
 • Slib-problematiek Beneden-Zeeschelde: slib-balans, meer
 • Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Vlotter-snelheidsmetingen in de Zee- en Westerschelde, meer
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer
A1 publicatie [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (2) [show]
Abstracts (2) [show]
Rapporten (46) [show]
Overige publicaties (8) [show]