Inventaris mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België: wie, wat, waar en evolutie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Inventaris mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België: wie, wat, waar en evolutie

Toegevoegd op 2018-01-16
Ieder jaar rapporteert het compendiumsecretariaat van het VLIZ in het kader van het Compendium voor Kust en Zee een beleidsinformerende nota over de actuele toestand van het marien onderzoek in Vlaanderen en België. Uit de inventaris blijkt dat het Belgisch marien onderzoek leeft en een sterke internationale toets kent.

Grafiek uit Pirlet et al. (2017): Mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen en België (geel: Vlaamse universitaire associaties; oranje: Franstalige universiteiten en hogescholen; lichtgroen: Vlaamse onderzoeksinstellingen; donkergroen: Federale onderzoeksinstellingen)

Jaarlijks worden volgens een vaste methodologie tellingen uitgevoerd om het mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België in kaart te brengen. Momenteel (ijkpunt oktober 2017) identificeerden we 115 mariene onderzoeksgroepen. Dit is een aanzienlijke stijging t.o.v. de 82 groepen die geteld werden in de eerste telling uit 2013. Het marien onderzoek in Vlaanderen/België zit dus wel degelijk in de lift en bereidt zich voor op een toekomst waar de blauwe economie en het belang van de zeeën en oceaan steeds belangrijker wordt!
 
De meeste mariene onderzoeksgroepen zijn geaffilieerd aan Vlaamse universitaire associaties (71) en Franstalige universiteiten en hogescholen (31), al tellen de groepen van de Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen doorgaans een groter aantal wetenschappelijke en technische medewerkers. Het zwaartepunt van de expertise van de mariene onderzoeksgroepen situeert zich in de natuurwetenschappen (75) en de ingenieurswetenschappen (32). Verder is men actief in niet minder dan 19 onderzoeksdisciplines, hetgeen de diverse expertise in het mariene onderzoekslandschap in de verf zet.

De mariene wetenschappers publiceren jaarlijks tussen de 500 en 600 peer-reviewed publicaties. In 78% van de gevallen vindt het onderzoek buiten het Belgisch deel van de Noordzee plaats en in 72% is er sprake van internationale samenwerking. Deze internationale samenwerking gebeurt voor het merendeel met de buurlanden en de VS. In ongeveer 28% van de onderzoeksprojecten tussen 2008 en 2016 werd een onderzoeksschip ingezet, waarbij Belgische mariene onderzoekers gebruik maken van in totaal 194 verschillende onderzoeksschepen.

Met deze jaarlijkse beleidsinformerende nota tracht het VLIZ het marien en maritiem (wetenschaps)beleid, de mariene onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden te informeren. Het is nog even wachten op de publicatie van de 2018 editie van het Compendium voor Kust en Zee (voorzien november 2018), waar in hoofdstuk 1 deze cijfergegevens in een ruimere context zullen worden gesitueerd en besproken.
 

Link: www.vliz.be/imisdocs/publications/309637.pdf[Overzicht] [Login]