Boekvoorstelling: <i>Schatten en Scheepswrakken</i> door Dirk en Tomas Termote | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Boekvoorstelling: Schatten en Scheepswrakken door Dirk en Tomas Termote

Toegevoegd op 2009-10-07
Dat de onderwaterarcheologie in de Noordzee wel degelijk enorm boeiend kan zijn, daar moet je vader Dirk en zoon Tomas Termote niet van overtuigen. Na talrijke duiken op vergane vaartuigen schreven zij er een lijvig naslagwerk over bijeen. Het boek Schatten en Scheepswrakken, uitgegeven bij het Davidsfonds, wordt op woensdag 21 oktober voorgesteld in het Vlaams Instituut voor de Zee.

Van militaire schepen uit de twee wereldoorlogen tot vrachtschepen en containers, van houten zeilschepen en yachten tot vliegtuigen. In de Belgische territoriale wateren bevinden zich maar liefst 277 gekende en onbekende wrakken die door storm, oorlog, brand... op de bodem van de Noordzee zijn beland.

Schatten en scheepswrakken geeft voor het eerst een systematisch overzicht van elke obstructie in onze territoriale wateren. Het is een primeur in het onderwater- en wrakkenonderzoek in België. Elk vergaan vaartuig draagt een schat van informatie met zich mee voor archeologen en wetenschappers. De exacte plaats- en dieptebepaling van de wrakken is nodig om onderzoek op de wrakken te kunnen doen, maar is daarnaast ook van het grootste belang voor de veiligheid van de scheepsvaart.

Per wrak wordt de locatie aangegeven samen met gedetailleerde technische gegevens, de historische achtergrond en de actuele toestand van het wrak. Via schetsen, zeekaarten, spectaculaire onderwaterfotografie, historische afbeeldingen van de schepen en dieptescans wordt deze onbekende onderwaterwereld tot leven gebracht.

Maritiem archeoloog Tomas Termote is, in navolging van zijn vader Dirk, al jarenlang bezig met het in kaart brengen van de wrakken in de Noordzee. Samen ontdekten ze heel wat nieuwe wrakken. Deze publicatie is het resultaat van bijna 5000 duiken van twee generaties gedurende de laatste dertig jaar.

Het Vlaams Instituut voor de Zee en het Davidsfonds zijn verheugd u het boek "Schatten en scheepswrakken - Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee" voor te stellen op woensdag 21 oktober 2009 om 10.30.

Locatie
Beaufortzaal
Vlaams Instituut voor de Zee
Wandelaarskaai 7
8400 Oostende

Programma
10.30Ontvangst en koffie
11.00Verwelkoming door Jan Mees, Directeur VLIZ
11.10Inleiding door Katrien De Vreese, uitgever directeur Davidsfonds Uitgeverij
11.20Voorstelling ‘Schatten en scheepswrakken’door Tomas Termote
Registratie
Gelieve vóór maandag 19 oktober 2009 te bevestigen door de ingevulde antwoordstrook uit de uitnodiging
  • terug te sturen naar VLIZ, t.a.v. Evy Copejans, Wandelaarskaai 7, 8400 Oostende
  • te faxen naar +32-(0)59-34 21 31
  • te mailen naar evy.copejans@vliz.be
  • Boek bestellen?
    Als u niet aanwezig kan zijn op de voorstelling, maar het boek Schatten en Scheepswrakken toch wenst te bestellen tegen 34,50 Euro (exclusief verzendingskosten) dan kan dat na de voorstelling of via mail: email: tomastermote@yahoo.com


    [Overzicht] [Login]