IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Van Damme, Stefan
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  Functie: Personeelslid
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-265 22 63
  Fax: +32-(0)3-265 22 71
  E-mail:
 
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Denitrificatie in intertidale sedimenten en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • PLASTIBE: Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN)., meer
A1 publicaties (27) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (2) [show]
Boek hoofdstukken (18) [show]
Thesis [show]
Abstracts (14) [show]
Rapporten (34) [show]
Overige publicaties (7) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]
Thesis begeleider [show]