IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=76
www.ilvo.vlaanderen.be/wako

Engelstalige titel: An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries
Referentie nr.: SD/NS/08A
Acroniem: WAKO-II
Periode: Mei 2009 tot April 2011
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (5)  Top | Publicatie 

Abstract
Inleiding

Boomkorvisserij wordt omwille van economische en ecologische perspectieven in vraag gesteld. Eén van de alternatieven is warrelnetvisserij, een passieve visserijmethode met een hoger economisch potentieel. Deze visserij is namelijk heel wat minder afhankelijk van brandstof en bijhorende prijzen. Haar milieu-impact echter is voor het Belgisch Deel van de Noordzee slechts heel beperkt in beeld gebracht. De effecten van boomkor- en warrelnetvisserij zijn gedeeltelijk onderzocht in het WAKO-I project. Deze studie heeft enkele hiaten in onze kennis geïdentificeerd.
WAKO-II wil deze tekortkomingen aanpakken en doelt op een geïntegreerde evaluatie van de milieu-effecten van boomkor- en warrelnetvisserij voor vijf structurele ecosysteem componenten: invertebraten, opgedeeld in endofauna en epifauna, vis, zeevogels en zeezoogdieren.
De integratie van ruimtelijke bedekkingskaarten van enkele sleutelsoorten, een sensitiviteitsanalyse en de best beschikbare informatie over de ruimtelijke verspreiding van de visserij-inspanning zal ons in staat stellen om de impact van de twee meest voorname Belgische visserijen in kaart te brengen. Deze studie wil hiermee een basis leggen voor de ontwikkeling van een beleid dat zowel het marien leefmilieu beschermt als een economisch haalbare visserij bewerkstelligt voor boomkor- en warrelnetvisserij. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ilvo.vlaanderen.be/wako.

Doelstellingen

  • Kwantificeren van de voornaamste directe, korte-termijn effecten van boomkor- en warrelnetvisserij voor het Belgisch Deel van de Noordzee.
  • Ontwikkeling en toepassing van een methodologie om de gevoeligheid van een reeks sleutelsoorten voor boomkor- en warrelnetvisserij te evalueren.
  • Ruimtelijke en/of tijdsgebonden verspreidingskaarten van deze sleutelsoorten, geëvalueerd naar hun gevoeligheid voor beide visserijen.
  • Integratie van de gevoeligheidskaarten van deze sleutelsoorten voor het Belgisch Deel van de Noordzee en hun verband met de visserij-inspanning van beide visserijen.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2012). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries WAKO II. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 233 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie