IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Vereecken, Hans
ORCID
Thesaurustermen: Meetnetten; Permanentie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwaliteit; Waterkwantiteit
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Institutioneel adres:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder meetnet
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, meer
 • Life - SPARC, meer
 • Aanpassingen sedimentmeetnet, meer
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • Cursus RIS - Nieuwe opleiding waterbemeestering, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, meer
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • MONEOS, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Monitoring Lippenbroek, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, meer
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • Opstellen monitoringsprogramma Galgeschoor, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, meer
 • Stroming en golven op slik te Appels en Groot Buitenschoor, meer
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer
 • Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Veldmeting Zwin, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Vlottermetingen tbv. validatie HF-radar, meer
 • Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming, meer
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer
A1 publicaties (3) [show]
Boeken (4) [show]
Boekhoofdstuk [show]
Abstract [show]
Rapporten (73) [show]
Overige publicaties (3) [show]