IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

mevr. Martens, Chantal
ORCID
Thesaurusterm: Kustgeografie
 
    Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
    Functie: Blue Innovation Officer
    Contact op het instituut:
    Tel.: +32-(0)59-33 60 89
    GSM: +32-(0)470-11 21 29
    E-mail:
Chantal Martens
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
  • Periode: Vanaf 1st Sep 2008 tot 30th Sep 2018
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  • BlueMissionBanos, meer
  • Coastbusters 2.0, meer
  • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, meer
  • Nor Vision update 'Coastal Water Management' for Belgium and the Netherlands. Trends, opportunities/ threats and potential themes and projects for transnational cooperation under Interreg in a new funding period, meer
  • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes, meer
  • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
  • Preparing the Research & Innovation Core for Mission Ocean, Seas & Waters, meer
  • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende, meer
  • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
  • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, meer
  • Technisch wetenschappelijke bijstand kustmorfologische modellering : opmaak van een handleiding voor het modelleren van kustsuppleties met behulp van eenlijnsmodellen, meer
  • Testerep- Evolutie van het Vlaamse kustlandschap 5000BP - nu, meer
A1 publicaties (5) [show]
Boeken (3) [show]
Boekhoofdstukken (27) [show]
Thesis [show]
Abstracts (7) [show]
Rapporten (18) [show]