IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Van Hoey, Gert
ORCID
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 47
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, meer
Gert Van Hoey (Institute for Agriculture and Fisheries Research, ILVO)
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
 • Functie: Post-doc
 • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, meer
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer
 • Functie: Wetenschappelijk onderzoeker - Milieumonitoring
 • Ameland, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Impact Assessment Pulse trawl Fishery Cause and impact of skin ulcerations on flatfish in the North sea, meer
 • Impact van het storten van baggerspecie op het mariene bodemleven, meer
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • North Sea Benthos Project, meer
 • Spatio-temporele variabiliteit en populatie dynamica van de Abra alba - Mysella bidentata gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, meer
 • Ecologische studie onderwatersuppletie Belgische Kust, meer
 • Epibenthos and demersal fish monitoring at long-term monitoring stations in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Epibenthos and demersal fish monitoring in function of aggregate extraction in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Epibenthos and demersal fish monitoring in function of dredge disposal monitoring in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Westerscheldt estuary, period 2011-2012, meer
 • ILVO epifauna en demersale visdata: epifauna en demersale vismonitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • ILVO macrofauna data: macrofauna monitoring op het Belgisch deel van de Noordzee sinds 1979, meer
 • Intertidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Intertidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Intertidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macrobenthos monitoring at long-term monitoring stations in the Belgian part of the North Sea between 1979 and 1999, meer
 • Macrobenthos monitoring at long-term monitoring stations in the Belgian part of the North Sea from 2001 on, meer
 • Macrobenthos monitoring in function of aggregate extraction activities in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Macrobenthos monitoring in function of dredge disposal monitoring in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009, meer
 • Macrodat databank 2 (Nov 2004), meer
 • NSBP: North Sea Benthos Project, meer
 • Subtidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Subtidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Subtidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Zooplankton monitoring in the Belgian Part of the North Sea between 2009 and 2010, meer
A1 publicaties (48) [show]
Peer reviewed publicaties (5) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (31) [show]
Thesis [show]
Abstracts (53) [show]
Rapporten (93) [show]
Overige publicaties (20) [show]
Thesis (co-)promotor (5) [show]